Jeseník - U kasáren

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:34,8 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Lokalita je situována na jižním okraji města Jeseník, je umístěna zhruba 0,5 km jižně od komunikace I/60 a 1,4 km západně od komunikace I/44 vedené podél řeky Bělá.
Popis funkční náplně polohy: Plocha je určena pro rozvoj sportovních a rekreačních funkcí.
Popis stavu přípravy: V současné době neprobíhá příprava na plánované využití území.
Popis územních limitů: Lokalita se nachází v III. A IV. Zóně chráněné krajinné oblasti Jeseníky, do lokality částečně zasahuje poddolované území a prochází jí radioreléová trasa, potřeba dbát na respektování ochranného pásma (OP) lesa, vodního toku, elektrického vedení a silnice I/60, potřeba vyjmutí některých ploch ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územní plán města Jeseník, Územně analytické podklady ORP Jeseník - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Olomoucký kraj Kód kraje: CZ071
ORP:Jeseník Kód ORP:7102
Obec: Jeseník Kód obce: 536385
Stavební úřad: Městský úřad Jeseník

Doprava

Silnice: Vzdálenost lokality od silnice I/60 (Jeseník - Javorník - Polsko) je maximálně 0,5 km a od silnice I/44 (Velké Losiny - Bělá pod Pradědem - Jeseník - Polsko), na kterou se I/60 napojuje, cca 1,2 km.
Železnice: Vlaková stanice Jeseník umístěna cca 1,3 km severně od lokality a vlakové stanice Lipové Lázně - zastávka je vzdálena asi 2 km severozápadně od lokality, obě stanice jsou umístěny na železniční trati č. 292 (Zábřeh na Moravě - Hanušovice - Jeseník - Mikulovice).
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Mikulovice - vzdálenost od lokality cca 12 km, veřejné mezinárodní letiště Olomouc - vzdálenost cca 70 km.
Lodní doprava: V blízkosti lokality se nenachází žádná vodní cesta, nejbližší je Labská vodní cesta s přístavem Týnec nad Labem - vzdálena zhruba 130 km nebo vodní cesta na řece Moravě s přístavem Otrokovice vzdáleným asi 115 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - nejbližší vodovodní řad, na který je možné lokality napojit se nachází zhruba 1 km severně od lokality v ul. U Bělidla, Moravská. Kanalizace - stávající kanalizace vzdálena asi 1 km od lokality v ulicích U Bělidla a Moravská.
Zásobování energiemi: Elektřina - východně od lokality ve vzdálenosti cca 0,3 km prochází venkovní vedení VN 1 - 35kV, od severu je možno lokalitu napojit na kabelové vedení Vn 1 - 35kV, ve vzdálenosti cca 0,4 km, kde je umístěna i nejbližší trafostanice. Plyn - stávající plynovod prochází severně od lokality souběžně s komunikací I/60. Teplo - severně asi 1 km od lokality je veden centrální rozvod tepla.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz