Bělá pod Pradědem - Domašov - U lípy

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:23,1 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází v jižní části obce, západně od komunikace II/450 vzdálené cca 0,5 km a jižně od komunikace I/44 vzdálené od lokality cca 1,8 km.
Popis funkční náplně polohy: Plochy jsou určeny pro rozvoj sportovních a rekreačních funkcí (sjezdovky) ve vazbě na přírodní prostředí.
Popis stavu přípravy: V současné době neprobíhá příprava na plánované využití území.
Popis územních limitů: Zohledenění ochranného pásma elektrického vedení VN 22kV, ochranného pásma lesa, nutnost vynětí částí území ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územní plán Bělá pod Pradědem, Územně analytické podklady ORP Jeseník - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Olomoucký kraj Kód kraje: CZ071
ORP:Jeseník Kód ORP:7102
Obec: Bělá pod Pradědem Kód obce: 523917
Stavební úřad: Městský úřad Jeseník

Doprava

Silnice: Lokalitu lze napojit prostřednictvím silnice II/450 na zhruba 1,8 km vzdálenou silnici I/44 (Velké Losiny - Bělá pod Pradědem - Jeseník - Polsko).
Železnice: Nejbližší vlaková stanice umístěna v cca 9 km vzdáleném Jeseníku, kde prochází železniční trať č. 292 (Zábřeh na Moravě - Hanušovice - Jeseník - Mikulovice).
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Mikulovice - vzdálenost od lokality cca 20 km, veřejné mezinárodní letiště Olomouc - vzdálenost cca 60 km.
Lodní doprava: V blízkosti lokality se nenachází žádná vodní cesta, nejblíže je lokalizován přístav Otrokovice na řece Moravě - vzdálenost cca 105 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - obecní vodovod probíhá souběžně se silnicí I/44, která je páteřní komunikací obce, vodojem je od dané lokality vzdálen nejméně 0,5 km. Kanalizace - stávající kanalizační řad je veden v komunikaci I/44, současné vodovodní a kanalizační řady plně pokryjí požadavky stávající i navrhované potřeby.
Zásobování energiemi: Elektřina - lokalitou prochází elektrické vedení VN 22kV, trafostanice je vzdálena 0,2 - 1,5 km. Plyn - v současné době není možné lokalitu napojit na místní plynovod, s napojením je však uvažováno vybudováním plynovodního řadu, napojeného na současný STL plynovod vedený v komunikaci II/450. Vzdálenost od lokality je cca 1 km. Teplo - obec není teplofikována.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz