Bělá pod Pradědem - Domašovské louky

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:148,9 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Lokalita je umístěna západně od páteřní komunikace obce Bělá pod Pradědem II/450 ve vzdálenosti kolem 2 km a od komunikace I/44 zhruba 1 - 4 km severně.
Popis funkční náplně polohy: Plochy jsou určeny pro rozvoj sportovních a rekreačních funkcí (sjezdovky) ve vazbě na přírodní prostředí.
Popis stavu přípravy: V současné době neprobíhá příprava na plánované využití území.
Popis územních limitů: Zohlednit ochranné pásmo elektrického vedení VN 22kV, ochranné pásmo lesa, lokalitou prochází lokální biokoridor a částečně se též nachází v lokálním biocentru územního systému ekologické stability.
Zdroj informací: Územní plán Bělá pod Pradědem, Územně analytické podklady ORP Jeseník - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Olomoucký kraj Kód kraje: CZ071
ORP:Jeseník Kód ORP:7102
Obec: Bělá pod Pradědem Kód obce: 523917
Stavební úřad: Městský úřad Jeseník

Doprava

Silnice: Lokalitu lze napojit na silnici I/44 (Velké Losiny - Bělá pod Pradědem - Jeseník - Polsko), která je vzdálena max. 3 km východně od lokality.
Železnice: Nejbližší vlaková stanice umístěna v cca 6 km vzdáleném městě Jeseník (žst. Jeseník), kde prochází trasa železniční trati č. 292 (Zábřeh na Moravě - Hanušovice - Jeseník - Mikulovice).
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Mikulovice - vzdálenost od lokality cca 15 km, veřejné mezinárodní letiště Olomouc - vzdálenost cca 60 km.
Lodní doprava: Vodní cesta na řece Moravě, přístav Otrokovice - vzdálenost cca 110 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - obecní vodovod prochází páteřní komunikací obce I/44 ve vzdálenosti 0,7 - 3,5 km od lokality, nejbližší vodovod se nachází v části obce Bělá pod Pradědem - Adolfovice (vzdálenost asi 6 km). Kanalizace - stávající kanalizační řad veden souběžně s páteřní komunikací obce I/44, kanalizační systém obce plně pokryje potřeby obce, včetně výhledové výstavby (dtto vodovod).
Zásobování energiemi: Elektřina - východní částí lokality přímo prochází vedení VN 22kV, trafostanice vzdálena cca 3 km. Plyn - východně od lokality ve vzdálenosti cca 3,5 km probíhá VTL plynovod DN300, STL plynovod prochází komunikací I/44, navrhované lokality je nožno napojit přímo na rozvody STL plynu, případně na doplněnou plynovodní síť v těchto lokalitách. Teplo - v obci není vybudován teplovod.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz