Hořice - U Chvaliny

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:15,7 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází 1,2 km jižně od centra města, asi 0,2 km nad železniční tratí č. 041 a avýchodně od komunikace I/35.
Popis funkční náplně polohy: Lokalita určena pro bydlení - rodiné, bytové domy a občanská vybavenost místního významu.
Popis stavu přípravy: Lokalita je v současné době využívána k zemědělským účelům, není připravována k výstavbě.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo (OP) vodovodu, kanalizace, plynovodu, elektřiny respektive teplovodu. Potřeba vyjmutí ploch ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územní plán města Hořice, Územně analytické podklady ORP Hořice - 2008

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Královéhradecký kraj Kód kraje: CZ052
ORP:Hořice Kód ORP:5204
Obec: Hořice Kód obce: 572926
Stavební úřad: Městský úřad Hořice

Doprava

Silnice: Komunikace I/35 (Mohelnice - Hradec Králové - Jičín - Liberec) vzálena asi 1 km, na kterou je možné napojení přes stávající komunikace, potřeba vybudování nových komunikací uvnitř lokality, vzdálenost od plánované rychlostní komunikace R35 cca 0,7 km a od D11 zhruba 17 km.
Železnice: Jižně od lokality žst. Hořice v Podkrkonoší na železniční trati č. 041 (Trutnov - Jičín - Hradec Králové).
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Hořice - cca 4 km, veřejné vnitrostátní letiště Dvůr Králové cca 14 km.
Lodní doprava: Labská vodní cesta (Pardubice) - Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, nejbližší veřejný přístav Týnec nad Labem vzdálený zhruba 45 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - možnost napojení na stávající vodovodní řad vedoucí v ulici Husova a Žerotínova, z Husovy ulice vodovod pokračuje až do samotné lokality. Kanalizace - kanalizace prochází ve východním okraji lokality, kde je napojen na Žižkovu ulici, jihozápadně a severovýchodně od lokality jsou umístěny stávající ČOV.
Zásobování energiemi: Elektřina - elektrické vedení prochází ulicí Žerotínova a Husova, kde jsou rovněž umístěny stávající trafostanice. Plyn - možnost napojení na stávající STL plynovod vedený souběžně s ulicemi Husova a Žerotínova. Teplo - dodávka tepla je ve městě zajišťována Městskou Energetickou Hořice, která provozuje jednu teplárnu se soustavou CZT a 12 blokových kotelen.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz