Hanušovice a Malá Morava - Pastviny

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:111,3 ha
Funkce využití plochy:smíšená vybavenost
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází západně od obce Hanušovice (vzdálenost zhruba 7 km) a jižně od obce Malá Morava (vzdálenost asi 2 km), severní harnici lokality tvoří řeka Morava a komunikace II/312, v těsné blízkosti lokality je obec Zlatý potok (západně).
Popis funkční náplně polohy: Plocha je určena pro rozvoj občanské vybavenosti, sportovních a rekreačních funkcí.
Popis stavu přípravy: Plocha je evidována jako orná půda, v současné době neprobíhá v lokalitě žádná příprava na výstavbu.
Popis územních limitů: V lokalitě se nachází lokální biocentrum územního systému ekologické stability, nutno dále zohlednit ochranné pásmo elektrického vedení a trafostanice, ochranné pásmo lesa, předpokládá se potřeba vynětí části území ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Šumperk - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Olomoucký kraj Kód kraje: CZ071
ORP:Šumperk Kód ORP:7111
Obec: Malá Morava Kód obce: 540331
Stavební úřad: Městský úřad Hanušovice

Doprava

Silnice: Lokalitu lze napojit na silnici II/312 procházející severně od lokality, která se napojuje na silnici I/43 (Králíky - Svitavy - Lipůvka) a silnici I/11 (Hradec Králové - Šumperk - Ostrava - Český Těšín).
Železnice: Železniční trať č. 025 (Hanušovice - Dolní Libka) prochází severně od lokality, souběžně s řekou Moravou, na ní umístěná žst. Podlesí je vzdálena cca 2 km.
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Šumperk - vzdáleno cca 16 km.
Lodní doprava: Poblíž lokality se nenachází žádná vodní cesta, Labská vodní cesta - veřejný přístav Týnec nad Labem vzdálen cca 102 km a vodní cesta na Moravě - veřejný přístav Otrokovice vzdálen cca 110 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod a kanalizace - lokalitou neprochází vodovod ani kanalizace, nejbližší stávajicí řady, na které je možno lokalitu napojit jsou umístěny v obci Malá Morava, která se nachází severně od lokality ve vzdálenosti zhruba 1,5 km.
Zásobování energiemi: Elektřina - v severní části lokality prochází vedení venkovní elektrické sítě VN 1 - 35kV, nejbližší trafostanice umístěna v těsné blízkosti (asi 0,2 km) dané lokality v obci Vysoký Potok . Plyn - lokalita ani blízká obec Malá Morava nejsou plynofikovány.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz