Holice - sever

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:41,6 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Rozvojové území se skládá z několika rozvojových lokalit, které navazují na zástavbu Holic a vytvářejí pás rozšiřující se severním směrem podél urbanizační osy až k Hradeckým lesům do prostoru Podlesí, Kamenec.
Popis funkční náplně polohy: Jednotlivé rozvojové lokality jsou s postupující vzdáleností od města určeny pro bytovou výstavbu - městskou středopodlažní, městskou nízkopodlažní a pro výstavbu venkovského typu.
Popis stavu přípravy: Rozvojové území je převážně hospodářsky využívano pro zemědělskou výrobu.
Popis územních limitů: Limity rozvojového území se týkají zejména dopravního propojení, dostupnosti technické infrastruktury, ochrany půdy do které byly vloženy investice. Problémy mohou vznikat též ve vztahu rozvojových lokalit k zástavbě stávajícího osídlení a ke krajině.
Zdroj informací: Územní plán Holice - I. až XVII. změna - 2008

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
ORP:Holice Kód ORP:5303
Obec: Holice Kód obce: 574988
Stavební úřad: Městský úřad Holice

Doprava

Silnice: Rozvojové území může být dopravně napojeno na silnici I/35 a na silnice III. třídy vytvářející urbanizační osu sever - jih.
Železnice: Lokalita je vzdálena od vlakové stanice Pardubice hlavní nádraží na železniční trati č. 010 cca 20 km. Vzdálenost od vlakové stanice na regionální trati č. 016 je cca 2 km.
Letiště: Vzdálenost sledovaných lokalit od veřejného mezinárodního letiště Pardubice je cca 22 km.
Lodní doprava: Nejbližší lodní přístav na Labi jsou Chvaletice, vzdálené cca 45 km. Dlouhodobě je však plánováno prodloužení vodní cesty až do Pardubic, v tom případě by byla vzdálenost mezi sledovanou lokalitou a přístavem cca 18 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Kapacita zdrojů vody je dostatečná, infrastruktura systému zásobování vodou odpovídá současným požadavkům. Realizace rozvojových záměrů si vyžádá výrazné zásahy do vodohospodářské infrastruktury, mj. zlepšení tlakových poměrů v severní části území, intenzifikaci stávající ČOV, dostavbu kanalizace do nenapojených lokalit Kamenec a Podlesí.
Zásobování energiemi: Ve stávajícím rozsahu městského území se neplánují zásadní změny v plynofikaci a elektrifikaci. Infrastruktura pro zajištění zásobování plynem a elektrickou energií rozvojového území naváže na městké a příměstské subsystémy technické vybavenosti.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz