Rožnov pod Radhoštěm - golfové hřiště

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:18,2 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází východně od města, za národní kulturní památkou Valašské muzeum v přírodě, nezasahuje do jejího ochranného pásma. Ze třech stran je obklopeno lesním porostem. Nachází se na katastrálních územích Tylovice a Hážovice, mimo zastavěné území.
Popis funkční náplně polohy: Celá rozvojová lokalita je určena k vybudování golfového areálu. Na hřišti nebudou umisťovány žádné pozemní stavby.
Popis stavu přípravy: Lokalita se v současné době ještě nepřipravuje pro určené využití. Plochy jsou dosud užívány pro zemědělské účely.
Popis územních limitů: Celé rozvojové území se nachází ve III. zóně chráněné krajinné oblasti Beskydy. Zárověn se nachází v oblasti NATURA 2000 - evropsky významná lokalita. V blízkosti prochází nadzemní elektrické vedení VN 1 - 35kV.
Zdroj informací: Územní plán města Rožnov pod Radhoštěm - 2002.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Zlínský kraj Kód kraje: CZ072
ORP:Rožnov pod Radhoštěm Kód ORP:7206
Obec: Rožnov pod Radhoštěm Kód obce: 544841
Stavební úřad: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

Doprava

Silnice: Silnice I. Třídy I/35 (Hranice - Val. Meziříčí - Rožnov. P. Rad. - Slovensko) je vzdálená 2 km od lokality, napojení v centru města. Silnice I/58 (Rožnov p. Rad. - Frenštát. P. Rad. - Ostrava) je vzdálená cca 2 km.
Železnice: Železniční stanice Rožnov p. Radhoštěm je vzálená cca 3 km od lokality. Leží na trati č. 281 Rožnov - Val. Meziříčí, kde se napojuje na mezinár. Trať č. 280 Hranice - Val. Meziříčí - Vsetín - Půchov (SK).
Letiště: Nejbližší letiště pro mezinárodní dopravu je Ostrava - Mošnov, vzálené cca 32 km.
Lodní doprava: Morava - Baťův kanál pouze pro rekreační plavbu, nejbližší přístav Spytihněv - vzdálenost 78 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - Na západním okraji lokality se nachází zemní vodojem, od nehož jsou vedeny vodovodní řady k zástavbě. Kanalizace - Nejbližší stoka splaškové kanalizace se nachází ve vzdálenosti cca 1 km v ulici Dolní Dráhy.
Zásobování energiemi: Elektřina - Kabelové vedení NN je vzálené 1 km v ulici Dolní Dráhy. V blízkosti lokality probíhá nadzemní vedení VN 1 - 35kV. Plyn - STL plynovod je zaveden v ulici Dolní Dráhy ve vzdálenosti cca 1 km od lokality.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz