Klatovy - K Štěpánovicům

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:45,1 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází cca 2,5 km severně od centra města Klatovy, jižní hranice lokality navazuje na zahrádkářskou kolonii, východní hranici tvoří komunikace I/27.
Popis funkční náplně polohy: Území je určeno především pro bydlení, dále pro zařízení drobné výroby, služeb a skladů, které však nesmí narušovat prostředí pro trvalé bydlení.
Popis stavu přípravy: Plocha zatím není připravována k výstavbě, je využívána především jako zemědělská půda.
Popis územních limitů: Ochranná pásma veřejného mezinárodního letiště, silnice I/27, elektrického vedení VN 22kV, kanalizace a vodovodu. Dále též ochrana lesa, respektování ochranného pásma. Potřeba vynětí některých ploch ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územní plán města Klatovy, Územně analytické podklady ORP Klatovy 2008, Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Plzeňský kraj Kód kraje: CZ032
ORP:Klatovy Kód ORP:3205
Obec: Klatovy Kód obce: 555771
Stavební úřad: Městský úřad Klatovy

Doprava

Silnice: Lokalitou prochází místní komunikace, která se na východě napojuje na silnici I/27 (Železná Ruda - Klatovy - Plzeň - Kralovice - Most) a na západě na silnici II/185. Silnice I/27 se po 35 km napojuje na dálnici D5.
Železnice: Železniční trať č. 183 (Plzeň - Klatovy - Železná Ruda) s vlakovou stanicí Klatovy je vzdálena cca 2 km od navrhované plochy.
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Klatovy je vzdáleno cca 2,8 km, veřejné vnitrostátní letiště Staňkov je vzdáleno cca 25 km.
Lodní doprava: Vodní cesta Dolní Vltava (Mělník - Praha - Štěchovice), nejbližší veřejný přístav Praha - Smíchov vzdálen zhruba 85 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - v severní části lokality, souběžně s komunikací spojující komunikace I/27 a II/185 prochází veřejný vodovodní řad, zásobování pitnou vodou se předpokládá ze skupinového vodovodu Nýrsko - Klatovy. Kanalizace - přímo lokalitou prochází i jednotný kanalizační řad. V lokalitě bude vyřešena vnitřní kanalizační a vodovodní sít.
Zásobování energiemi: Elektřina - lokalitou prochází VN 22kV. Plyn - plynovod VTL vede východně od lokality ve vzdálenosti cca 0,5 km. Teplo - lokalitu lze vytápět pomocí využití systému centrálního zásobování teplem města Klatovy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz