Klatovy - Sobětice - Na Švejckém vrchu

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:46 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Plocha je situována v jižní části města Klatovy asi 2 km od jeho centra, je umístěna mezi částí Sobětice a částí Luby, její severovýchodní hranici tvoří silnice I/22.
Popis funkční náplně polohy: Stanovené využití území - rozvoj bydlení
Popis stavu přípravy: Jižní část lokality je již rozparcelována, zbylá část je užívána k zemědělským účelům, část území evidována jako orná půda.
Popis územních limitů: Ochranná pásma silnice I/27, vodovodních, kanalizačních řadů, elektrického vedení a plynovodů. Dále ochranná pásma mezinárodního veřejného letiště. Nutnost vynětí některých parcel ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územní plán města Klatovy, Územně analytické podklady ORP Klatovy 2008, Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Plzeňský kraj Kód kraje: CZ032
ORP:Klatovy Kód ORP:3205
Obec: Klatovy Kód obce: 555771
Stavební úřad: Městský úřad Klatovy

Doprava

Silnice: Lokalitu lze přímo napojit na silnici I/22 (Vodňany - Strakonice - Horažďovice - Klatovy - Domažlice), předpoklad řešení vnitřního komunikačního systému.
Železnice: Severozápadně od lokality se nachází žst. Klatovy město vzdálená cca 1,8 km, jihozápadním směrem se pak nachází žst. Luby u Klatov, která je vzdálena cca 1,2 km, obě žst. leží na železniční trati č. 185 (Klatovy - Sušice).
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Klatovy je vzdáleno cca 4,6 km, veřejné vnitrostátní letiště Staňkov je vzdáleno cca 25 km.
Lodní doprava: Vodní cesta Dolní Vltava (Mělník - Praha - Štěchovice), nejbližší veřejný přístav Praha - Smíchov vzdálen zhruba 85 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod a kanalizace - veřejné vodovodní a kanalizační řady se nachází v okolních částech města Klatovy - Luby a Sobětice, jejich vzdálenost od lokality je cca 0,5 km.
Zásobování energiemi: Elektřina - lokalitou prochází elektrické vedení VN 22kV. Plyn - lokalitou prochází plynovod VTL, lokalitu lze napojit i na blízké části města Luby a Sobětice. Teplo - možnost napojení na centrálního zásobování teplem.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz