Rokycany - komerčně smíšené území

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:11,5 ha
Funkce využití plochy:komerční vybavenost
Popis geografické polohy: Lokalita je umístěna jihovýchodně od centra města ve vzdálenosti cca 1,7 km, středem lokality prochází železniční uzel č. 175 a č. 170.
Popis funkční náplně polohy: Území je určeno k využití pro komerční smíšené funkce, navrhuje se umísťování staveb a zařízení obchodních, kulturních, správních, administrativních.
Popis stavu přípravy: Lokalita se nachází na místě bývalého průmyslového areálu a skladů, dojde ke změně funkce využití území a k revitalizaci rozvojové lokality.
Popis územních limitů: Ochranná pásma železnice, elektrického vedení, vodovodních a kanalizačních řadů.
Zdroj informací: Územní plán města Rokycany, Územně analytické podklady ORP Rokycany - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Plzeňský kraj Kód kraje: CZ032
ORP:Rokycany Kód ORP:3211
Obec: Rokycany Kód obce: 559717
Stavební úřad: Městský úřad Rokycany

Doprava

Silnice: Lokality je napojitelná na vnitřní okruh města (Pražská, Soukenická, Třebízského a Jiráskova ulice), ze kterého je možnost napojení na silnice II/605 a silnice II/232, která se po zhruba 2 km napojuje na dálnici D5.
Železnice: Středem lokality prochází železniční trať číslo 175 (Rokycany - Nezvěstice) a č. 170 (Beroun - Plzeň - Cheb), žst. Rokycany ležící na trati č. 170 je od lokality vzdálena cca 0,6 km západním směrem, nebo žst. Rokycany - Předměstí na trati č. 175 vzdálena cca 0,7 km jižně od lokality.
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Praha - Ruzyně je vzdáleno cca 65 km, veřejné vnitrostátní letiště Letkov je vzdáleno cca 11 km.
Lodní doprava: Vodní cesta Dolní Vltava (Mělník - Praha - Štěchovice), nejbližší veřejný přístav Praha - Smíchov vzdálen zhruba 65 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod a kanalizace - lokalitu lze napojit na stávající veřejný vodovodní a kanalizační řad (jednotná stoková síť) města Rokycany, jedná se o změnu ve využití funkce lokality, předpoklad menších úprav stávající infrastruktury.
Zásobování energiemi: Elektřina - plochou prochází stávající elektrické vedení VN 22kV se stávající trafostanicí, východně od lokality možnost napojit lokalitu na vedení VN 22kV. Plyn - možnost napojení na stávající plynovod města Rokycany v okolní zástavbě (např. ul. Josefa Růžičky). Teplo - město nedisponuje centrálním zásobováním teplem, zásobování řešeno pomocí místních výtopen a kotelen.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz