Klatovy - Lubské předměstí

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:34,5 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita je umístěna cca 1,2 km jihozápadním směrem od centra města, lokalita je umístěna západně od žel. tratě č. 185 a její východní hranice je tvořena areálem armády.
Popis funkční náplně polohy: Území je určeno především pro bydlení, dále pro zařízení drobné výroby, služeb a skladů, které však nesmí narušovat prostředí pro trvalé bydlení.
Popis stavu přípravy: Zatím nebylo započato s přípravou plánovaného využití území, jedná se o zástavbu na volném území, které je evidováno jako zemědělská půda.
Popis územních limitů: Ochranná pásma VTL plynovodu, elektrického vedeníVN 22kV, vodovodu. Dále ochranné pásmo veřejného mezinárodního letiště. Potřeba vynětí některých ploch ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územní plán města Klatovy, Územně analytické podklady ORP Klatovy 2008, Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Plzeňský kraj Kód kraje: CZ032
ORP:Klatovy Kód ORP:3205
Obec: Klatovy Kód obce: 555771
Stavební úřad: Městský úřad Klatovy

Doprava

Silnice: Východně od lokality probíhá silnice I/27 (Železná Ruda - Klatovy - Plzeň - Kralovice - Most) a západně od lokality silnice II/191. Ze silnice I/27 možnost napojení na dálnici D5 (Praha - Plzeň - Rozvadov) a rovněž na silnici I/22 (Vodňany - Strakonice - Horažďovice - Klatovy - Domažlice).
Železnice: Železniční trať č. 185 (Plzeň - Klatovy - Železná Ruda) s vlakovou stanicí Klatovy - město se nachází v těsné blízkosti lokality.
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Klatovy vzdálené cca 4,3 km, veřejné vnitrostátní letiště Staňkov je vzdálené cca 25 km.
Lodní doprava: Vodní cesta Dolní Vltava (Mělník - Praha - Štěchovice), nejbližší veřejný přístav Praha - Smíchov vzdálen zhruba 85 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - v severní části lokality prochází veřejný vodovodní řad, zásobování pitnou vodou ze skupinového vodovodu Nýrsko - Klatovy. kanalizace - napojení na jednotný kanalizační řad možný z ulice Havlíčkova východně od lokality, v lokalitě bude potřeba dobudovat vnitřní rozvody kanalizace a vodovodu.
Zásobování energiemi: Elektřina - západně od lokality v její těsné blízkosti prochází elektrické vedení VN 22kV, je zavedeno i do lokality. Plyn - plynovod VTL přímo prochází danou lokalitou. Teplo - možnost napojení na centrální zásobování teplem města Klatovy, vedení v blízké stávající zástavbě.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz