Radvanice - bývalý areál dolu Kateřina I.

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:32,6 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Lokalita je umístěna v jihovýchodní části obce, vlevo od komunikace II/301, vzdálenost od středu obce max. 0,5 km.
Popis funkční náplně polohy: Lokalita určena pro rozvoj rekreačního bydlení a rozvoj sportovně - rekreačních aktivit, případně pro výstavbu rodinných domů.
Popis stavu přípravy: V současné době probíhá příprava na budoucí možné využití lokality, která spočívá v sanaci odvalu bývalého dolu, v lokalitě umístěny objekty, které tvořily technické zázemí bývalého dolu, u některých předpoklad nového využití obcí.
Popis územních limitů: V lokalitě v současné době probíhá likvidace haldy bývalého dolu Kateřina I a dokončování sanace tzv. odvalu dolu, téměř 2,3 mil. M3 (v lokalitě dříve otevřeno několik těžních i průzkumných úpadních jam, poddolované území), jedná se o nezastavitelné území, nutnost vyjmutí ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územní plán obce Radvanice, Územně analytické podklady ORP Trutnov - 2008

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Královéhradecký kraj Kód kraje: CZ052
ORP:Trutnov Kód ORP:5214
Obec: Radvanice Kód obce: 579629
Stavební úřad: Městský úřad Trutnov

Doprava

Silnice: Obcí Radvanice prochází komunikace II/301, která se v zhruba 11 km vzdáleném Trutnově napojuje na komunikaci I/14 (Liberec - Harrachov - Vrchlabí - Trutnov - Česká Třebová), potřeba vyřešit dopravní obsluhu nově navrhovaných lokalit, v budoucnu by měla být zhruba 15 km východně od obce Radvanice vedena rychlostní komunikace R/11.
Železnice: Severně od obce Radvanice se nachází železniční trať č. 047 (Trutnov - Poříčí - Teplice nad Metují), žst. Radvanice vzdálena od lokality cca 1,5 km.
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Broumov - cca 20 km.
Lodní doprava: Labská vodní cesta (Pardubice) - Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, nejbližší veřejný přístav Týnec nad Labem vzdálený zhruba 80 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - v obci možné napojení na veřejný vodovod, jihovýchodně od středu lokality umístěn stávající vodojem. Kanalizace - v obci rovněž možné napojení na veřejnou kanalizaci, na východní a severovýchodní hranici navrhované lokality umístěna obecní ČOV, potřeba vyřešení vodovodní a kanalizační sítě v lokalitě.
Zásobování energiemi: Elektřina - přibližně středem lokality prochází elektrické vedení VN. Plyn - obec nebyla dosud plynofikována. Teplo - vytápění v obci lokální formou pomocí el. energie nebo jiných zdrojů tepla.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz