Klatovy - Za Křesťanským vrchem

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:26,4 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita leží severně od centra města ve vzdálenosti cca 1,3 km, severozápadní hranici tvoří železniční trať č. 183, východní hranici silnice I/27 a jižní hranici pak areál nemocnice.
Popis funkční náplně polohy: Území je určeno především pro bydlení, v menší míře pro další smíšené funkce.
Popis stavu přípravy: Zatím nebylo započato s přípravou na výstavbu, jedná se o zástavbu na volném území, které je evidováno jako zemědělská (orná) půda.
Popis územních limitů: Ochranná pásma elektrického vedení 22kV, železnice, silnice I/27, lokalitou prochází radioreléový paprsek. Potřeba vynětí některých ploch ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územní plán města Klatovy, Územně analytické podklady ORP Klatovy 2008, Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Plzeňský kraj Kód kraje: CZ032
ORP:Klatovy Kód ORP:3205
Obec: Klatovy Kód obce: 555771
Stavební úřad: Městský úřad Klatovy

Doprava

Silnice: Lokalita se nachází v těsné blízkosti silnice I/27 (Železná Ruda - Klatovy - Plzeň - Kralovice - Most), ve vzdálenosti cca 35 km se I/27 napojuje na dálnici D5.
Železnice: Železniční trať č. 183 (Plzeň - Klatovy - Železná Ruda) se stanicí Klatovy je vzdálena cca 1,3 km jihozápadně od lokality.
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Klatovy je vzdáleno cca 2,5 km, veřejné vnitrostátní letiště Staňkov je vzdáleno cca 25 km.
Lodní doprava: Vodní cesta Dolní Vltava (Mělník - Praha - Štěchovice), nejbližší veřejný přístav Praha - Smíchov vzdálen zhruba 85 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - veřejný vodovodní řad se nachází v ulicích Borská a Pod Vrškem jižně od lokality, zásobování pitnou vodou pochází ze skupinového vodovodu Nýrsko - Klatovy. Kanalizace - jednotná kanalizace, na kterou lze lokalitu napojit, vede jižně od lokality v ul. Pod Vrškem a Dvorská.
Zásobování energiemi: Elektřina - elektrické vedení VN 22kV prochází přímo lokalitou, možnost napojení na elektrické vedení i v okolní přilehlé zástavbě. Plyn - město Klatovy je kompletně plynofikováno, východně od lokality ve vzdálenosti cca 0,7 km prochází VTL plynovod. Teplo - lokalitu lze napojit do systému centrálního zásobování teplem města Klatovy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz