Plzeň - Černice - Na drahách

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:8,2 ha
Funkce využití plochy:komerční vybavenost
Popis geografické polohy: Rozvojová lokalita se nachází jihovýchodním směrem od centra města ve vzdálenosti 6,5 km, severní a západní hranici tvoří komunikace II/180, východní pak silnice I/20, je umístěna v části města Černice.
Popis funkční náplně polohy: Území je určeno pro rozvoj občanské vybavenosti - obchodní zařízení.
Popis stavu přípravy: Jedná se o volnou plochu zatím nepřipravovanou k výstavbě, z větší části evidovanou jako orná půda, využívána k zemědělským účelům.
Popis územních limitů: Ochranná pásma elektrického vedení, silnice I/20, dálnice D5. Potřeba vynětí některých ploch ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územní plán města Plzně, Územně analytické podklady Plzeňského kraje - 2008, Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Plzeňský kraj Kód kraje: CZ032
ORP:Plzeň Kód ORP:3209
Obec: Plzeň Kód obce: 554791
Stavební úřad: Úřad městského obvodu Plzeň 8 - Černice

Doprava

Silnice: Lokalita je napojitelná komunikaci I/20 (Karlovy Vary - Plzeň - Písek - České Budějovice), která s lokalitou těsně sousedí a ze které je možné přímé napojení na dálnici D5, jenž je vzdálena 0,2 km.
Železnice: Nejbližší žst. Plzeň - Koterov je vzdálena cca 3,4 km severovýchodně od lokality, je umístěna na žel. Trati č. 190 (Plzeň - Nepomuk - Strakonice - České Budějovice), v žst. Plzeň - Hlavní nádraží (vzdálenost cca 6,6 km) je možno využít žel. Tratě č. 183, č. 180, č. 170, č. 160.
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Klatovy - 35 km a veřejné mezinárodní letiště Praha - Ruzyně - 70 km, veřejné vnitrostátní letiště Letkov - 3,2 km.
Lodní doprava: Vodní cesta Dolní Vltava (Mělník - Praha - Štěchovice), nejbližší veřejný přístav Praha - Smíchov vzdálen zhruba 80 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - lokalitu možno napojit stávající vodovodní řad z ulic Letní, K Lutové, K Plzenci západně od lokality. Kanalizace - stávající veřejný kanalizační řad v ulicích Letní a K Lutové vzdálených 0,2 km západně od lokality 0,6 km.
Zásobování energiemi: Elektřina - jihozápadně od lokality prochází vedení VN 22kV, přímo lokalitou v ulici Nepomucká elektrické vedení NN. Plyn - plynovod prochází souběžně s ulicemi K Lutové a Letní a ulicí K Plzenci. Teplo - v lokalitě není proveden rozvod centrálního zásobování teplem, možnost napojení na vedení severně od lokality v ulicích Jasmínová a Nepomucká.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz