Dobřany a Líně - K Dobřanům, Všenory , Ve Švestkovnách

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:488,6 ha
Funkce využití plochy:komerční vybavenost
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází mezi obcemi Líně a Dobřany, částečně na území bývalého vojenského prostoru, těsně navazuje na lokalitu neveřejného mezinárodního letiště Plzeň - Líně.
Popis funkční náplně polohy: Území je určeno pro rozvoj občanské vybavenosti - komerční a výrobní zóna.
Popis stavu přípravy: V severní části lokality v současné době nedochází k žádnému vývoji, střední část je z části již využíváná jako letiště, jižní část je pak nezastavěnou plochou, která je užívána jako zemědělská půda.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo elektrického vedení VN, ochranné pásmo letiště Plzeň - Líně. Potřeba vynětí některých ploch ze zemědělského půdního fondu a z ploch určených k plnění funkcí lesa.
Zdroj informací: Územní plán obce Dobřany, Územní plán obce Líně, Územně analytické podklady ORP Stod - 2008, Zásady územního rozvoje ORP Plzeňského kraje - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Plzeňský kraj Kód kraje: CZ032
ORP:Nýřany, Stod Kód ORP:3208, 3212
Obec: Dobřany, Chotěšov, Líně, Nová Ves, Zbůch Kód obce: 540269, 557676, 557838, 559164, 559661
Stavební úřad: Městský úřad Dobřany, Městský úřad Nýřany, Městský úřad Stod

Doprava

Silnice: Přes stávající komunikace možnost přímého napojení na dálnici D5 nebona silnici I/26 (Ejpovice - Stod - Domažlice - Česká Kubice).
Železnice: Žst. Dobřany ležící jihovýchodně od lokality je vzdálena cca 2,8 km, je součástí žel. Trati č. 183 (Plzeň - Klatovy - Železná Ruda), další možnost napojení na žel. Trať č. 180 (Plzeň - Domažlice - Česká Kubice) se žst. Chotěšov u Stoda ve vzdálenosti cca 4,7 km, vzdálenost žst. Plzeň - Hlavní nádraží je cca 11 km.
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Klatovy je vzdáleno cca 30 km, veřejné mezinárodní letiště Praha - Ruzyně je vzdáleno cca 80 km, veřejné vnitrostátní letiště Letkov je vzdáleno cca 14, 3 km a Staňkov cca 15,8 km.
Lodní doprava: Vodní cesta Dolní Vltava (Mělník - Praha - Štěchovice), nejbližší veřejný přístav Praha - Smíchov vzdálen zhruba 90 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod a kanalizace - lokalitu lze napojit na veřejný vodovod a kanalizaci nacházející se v obci Dobřany (vzdálenost max. 1 km), potřeba dobudování kanalizační a vodovodní sítě uvnitř lokality.
Zásobování energiemi: Elektřina - severní část lokality je přímo napojena na elektrické vedení VN 22kV. Plyn - obec Dobřany je plynofikována, možnost využití jejího STL plynovodu. Teplo - v lokalitě ani její blízkosti se nenachází centrální zásobování teplem, zásobování teplem bude řešeno individuálně.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz