Dobřany - Černoplát

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:32,5 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Lokalita je umístěna východně od středu města, rozprostírá se jižně od Šlovického vrchu a severně od komunikace II/180.
Popis funkční náplně polohy: Území je určeno pro funkční využití sport a rekreace.
Popis stavu přípravy: Nejsevernější část lokality spadá do pozemků lesa, zbytek lokality je částečně využíván k zemědělským účelům nebo je evidován jako trvalý travní porost.
Popis územních limitů: Ochranná pásma elektrického vedení VN. Potřeba vynětí některých částí území ze zemědělského půdního fondu a z pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Zdroj informací: Územní plán obce Dobřany, Územně analytické podklady ORP Stod - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Plzeňský kraj Kód kraje: CZ032
ORP:Stod Kód ORP:3212
Obec: Dobřany Kód obce: 557676
Stavební úřad: Městský úřad Dobřany

Doprava

Silnice: Lokalitu lze napojit na silnici II/180 vzdálenou cca 0,5 km, která se po cca 2 km napojuje na silnici I/27 (Železná Ruda - Klatovy - Plzeň - Kralovice - Most), nebo je možné prostřednictvím místních komunikací přímé napojení na dálnici D5 (Praha - Plzeň - Rozvadov) vzdálenou cca 2 km.
Železnice: Západně od lokality ve vzdálenosti cca 1,2 km se nachází žst. Dobřany, ležící na trati č. 183 (Plzeň - Klatovy - Železná Ruda).
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Klatovy je vzdáleno cca 30 km, veřejné vnitrostátní letiště Letkov je vzdáleno cca 13,5 km a Staňkov cca 20 km.
Lodní doprava: Vodní cesta Dolní Vltava (Mělník - Praha - Štěchovice), nejbližší veřejný přístav Praha - Smíchov vzdálen zhruba 85 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod a kanalizace - lokalitu lze napojit na veřejný vodovod a kanalizaci nacházející se v obci Dobřany (vzdálenost max. 2 km jihovýchodně) nebo v obci Líně (vzdálenost max. 2 km severozápadně), potřeba dobudování kanalizačních a vodovodních řadů uvnitř lokality.
Zásobování energiemi: Elektřina - jižně a západně od lokality probíhá elektrické vedení VN 22kV, stávající trafostanice v obci Dobřany. Plyn - obec Dobřany je plynofikována, možnost využití jejího STL plynovodu. Teplo - v lokalitě ani její blízkosti se nenachází systém centrálního zásobování teplem.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz