Radvanice - západ

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:21,9 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází na západním okraji obce Radvanice zhruba 0,5 km od jejího středu v těsné blízkosti hřbitova obce.
Popis funkční náplně polohy: Lokalita je určena k funkčnímu využití pro sport a rekreaci.
Popis stavu přípravy: V současné době nedochází k žádnému vývoji v lokalitě, jedná se o nezastavěnou plochou, která je užívána jako zemědělská půda.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo (OP) lesa, OP hřbitova, OP elektrického vedení a případně OP nově navržené technické infrastruktury (zejména vodovodu a kanalizace), potřeba vyjmutí některých ploch ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územní plán obce Radvanice, Územně analytické podklady ORP Trutnov - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Královéhradecký kraj Kód kraje: CZ052
ORP:Trutnov Kód ORP:5214
Obec: Radvanice Kód obce: 579629
Stavební úřad: Městský úřad Trutnov

Doprava

Silnice: Obcí Radvanice prochází komunikace II/301, která se v zhruba 11 km vzdáleném Trutnově napojuje na komunikaci I/14 (Liberec - Harrachov - Vrchlabí - Trutnov - Česká Třebová), lokalita je od komunikace II/301 vzdálena zhruba 0,5 km, potřeba vyřešení komunikačního systému uvnitř lokality, v budoucnu by měla být zhruba 15 km východně od obce Radvanice zrealizována rychlostní komunikace R/11.
Železnice: Severně od obce Radvanice se nachází železniční trať č. 047 (Trutnov - Poříčí - Teplice nad Metují), žst. Radvanice vzdálena od lokality zhruba 1 km.
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Broumov - cca 20 km.
Lodní doprava: Labská vodní cesta (Pardubice) - Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, nejbližší veřejný přístav Týnec nad Labem vzdálený zhruba 80 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - lokalitu je možno napojit na veřejný vodovod, jihovýchodně od lokality ve vzdálenosti cca 1,5 km umístěn stávající vodojem. Kanalizace - v obci rozvod veřejné kanalizace napojené na ČOV, na kterou je možné navrhovanou lokalitu napojit, ČOV se nachází ve vzdálenosti cca 0,5 km jihovýchodně od lokality.
Zásobování energiemi: Elektřina - plochou prochází stávající elektrické vedení VN. Plyn - v obci neproběhla plynofikace. Teplo - v obci není navrženo centrální vytápění, nutno řešit pro každou lokalitu individuálně pomocí elektrické energie nebo jiných zdrojů.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz