Kladno - Ostrovec

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:46,5 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Územi se nachází na sever od centra Kladna, nedaleko od železniční trati a ulice Na Kopci.
Popis funkční náplně polohy: Plochy jsou územním plánem určeny k nízkopodlažní zástavbě pro bydlení s parcelami nad 800 m2.
Popis stavu přípravy: Plocha je využívána k zemědělským účelům. Ćást plochy je připravována pro plánované využití.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo lesa 50 m a ochranné pásmo železnice.
Zdroj informací: Územní plán města Kladna - 2006 (se zahrnutím změn - 5A, 5B, 5C v roce 2008), Územně analytické podklady ORP Kladno - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Středočeský kraj Kód kraje: CZ020
ORP:Kladno Kód ORP:2109
Obec: Kladno Kód obce: 532053
Stavební úřad: Magistrát města Kladna

Doprava

Silnice: Plocha leží severně od ulice Na Kopci (II/118), jižně od ulici Jaoslava Seiferta. Plocha je vhodně napojena i na MHD. Napojení na rychlosstní silnici R6 ve vzdálenosti cca 7 km, na rychlostní silnici R7 ve vzdálenosti cca 6,5 km.
Železnice: Plocha leží cca 4 km od železniční stanice Kladno a cca 0,3 km od zastávky Kladno - Švermov.
Letiště: Sportovní letiště Aeroklubu jižně od Kladna ve vzdálenosti cca 6 km, veřejné mezinárodní letiště Praha - Ruzyně ve vzdálenosti cca 15 km.
Lodní doprava: Poblíž rozvojové lokality se nenachází žádná vodní cesta.

Zásobování

Zásobování vodou: Veškeré sítě jsou v dosahu, lokalita se nachází při okraji současného zastavěného území města. Konkrétní napojení bude řešeno investory v rámci navazující projektové dokumentace.
Zásobování energiemi: Veškeré sítě jsou v dosahu (VVN vedeno přes území), lokalita se nachází při okraji současného zastavěného území města. Konkrétní napojení bude řešeno investory v rámci navazující projektové dokumentace.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz