Kralupy nad Vltavou - Minice

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:27,1 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Plocha je situována nad městem Kralupy nad Vltavou, při jeho jižním okraji, včásti Minice.
Popis funkční náplně polohy: Nové rozvojové plochy jsou určeny pro rozvoj individálního bydlení (jedná se o několik menších ploch na sebe navazujících).
Popis stavu přípravy: Na některých částech rozvojového území je již provedená příprava k výstavbě, jsou vydána územní rozhodnutí.
Popis územních limitů: Ochranná pásma technické infrastruktury. Respektování charakteru stávající zástavby a prvků územního systému ekologické stability. Relativní nedostatek vodních zdrojů pro potřeby rozvoje.
Zdroj informací: Územní plán Kralup nad Vltavou, změna č. 2 - 2008, Územně analytické podklady ORP Kralupy nad Vltavou.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Středočeský kraj Kód kraje: CZ020
ORP:Kralupy nad Vltavou Kód ORP:2111
Obec: Kralupy nad Vltavou Kód obce: 534951
Stavební úřad: Městský úřad Kralupy nad Vltavou

Doprava

Silnice: Lokalita má možnost napojení na ulici Pražskou II/240 prostřednictvím místních komunikací (Na vršku, Horní). Lokalita je situována cca 200 m od silnic II. třídy II/240 a II/101, cca 8 km od dálnice D8. V budoucnu bude plocha navazovat na komunikaci napojenou na obchvat Kralup nad Vltavou a na přivaděč k dálnici D8.
Železnice: Lokalita leží nedaleko od železniční zastávky Kralupy nad Vltavou - Minice (cca 200 - 300 m) a cca 2,5 km od železniční stanice Kralupy nad Vltavou.
Letiště: Letiště Vodochody je ve vzdálenosti cca 6 km.
Lodní doprava: Přístav Kralupy nad Vltavou je vzdálen cca 3 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Předpokládá se napojení na stávající inženýrské sítě jejich prodloužením do lokality. Zásobování vodou je již zajištěno pro část území, v budoucnu bude nutno řešit kapacitní možnosti systému zásobování vodou. Předpokládá se zaústění odpadních vod do stávající kanalizace, resp. vybudování oddílné kanalizace.
Zásobování energiemi: Zásobování energiemi je zajištěno návazností na stávající technická zařízení. Prodloužení technických sítí se předpokládá v řádech desítek až stovek metrů. Vytápění je navrhováno zemním plynem.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz