Broumov - golfové hřiště

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:82,7 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Plocha se nachází zhruba 3 km severovýchodně od centra Broumova, mezi částí obce Broumov - Olivětín a částí obce Broumov - Rožmitál, je vzdálena asi 6 km od polských hranic.
Popis funkční náplně polohy: Plocha určena k vybudování golfového hřiště.
Popis stavu přípravy: V současné době se lokalita nijak nevyvíjí, slouží k zemědělským účelům.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo (OP) stávajícího elektrovedení (případně nově zbudovaných rozvodů), vyjmutí ploch ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územní plán Broumov, Územně analytické podklady ORP Broumov - 2008

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Královéhradecký kraj Kód kraje: CZ052
ORP:Broumov Kód ORP:5201
Obec: Broumov Kód obce: 573922
Stavební úřad: Městský úřad Broumov

Doprava

Silnice: Silnice I/14 (Česká Třebová - Rychnov nad Kněžnou - Náchod) je od lokality vzdálená cca 25 km, nejbližší dálnice D11 je vzdálena zhruba 60 km, možnost napojení na polskou silniční síť, dálnice A4 (E40) cca 50 km.
Železnice: V blízkosti se nacházíželezniční trať č. 026 Broumov - Teplice nad Metují - Náchod, nejbližší železniční zastávka Broumov - Olivětín je vzdálena cca 2 km.
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Broumov LKBR je vzdálené cca 5 km, mezinárodní letiště Pardubice LKPD vzdálenost cca 75 km.
Lodní doprava: V blízkosti se nenachází žádná lodní doprava, nejbližší veřejný přístav je v Týnec nad Labem cca 90 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Zásobování pitnou vodou - stávající vodovod se nachází v obci Broumov - Olivětín ve vzdálenosti cca 3,5 km. Odpadní vody - stávající kanalizační řady umístěny rovněž v obci Broumov - Olivětín, potřeba regenerace stávajících řadů vodovodu i kanalizace.
Zásobování energiemi: Zásobování elektřinou - lokalitou prochází elektrické vedení VN. Zásobování plynem - stávající plynovod v obci Broumov - Olivětín vedený podél ulice Horská (II/303) je od lokality vzdálen cca 1,5 km.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz