Kladno - Pod Ořechovkou

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:1,5 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Rozvojové území se nachází severně od ulice Čs. Armády, při západním okraji parkových ploch.
Popis funkční náplně polohy: Plocha je vymezena pro rozvoj sportovní a rekreační funkce.
Popis stavu přípravy: V současné době se rozvojová plocha již částečně využívá pro sport a rekreaci.
Popis územních limitů: Ochranná pásma technické a dopravní infrastruktury.
Zdroj informací: Územní plán města Kladna - 2006 (se zahrnutím změn - 5A, 5B, 5C v roce 2008), Územně analytické podklady ORP Kladno - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Středočeský kraj Kód kraje: CZ020
ORP:Kladno Kód ORP:2109
Obec: Kladno Kód obce: 532053
Stavební úřad: Magistrát města Kladna

Doprava

Silnice: Rozvojové územi se nachází severně (cca 150 m) od ulice Čs. Armády (II/238).
Železnice: Rozvojová plocha leží při železniční trati ČD č. 093, cca 200 m od železniční zastávky Kladno - město.
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Praha - Ruzyně leží ve vzdálenosti více než 50 km.
Lodní doprava: Napojení na lodní dopravu není v přiměřené vzdálenosti k dispozici.

Zásobování

Zásobování vodou: Veškeré sítě vodohospodářské povahy jsou k dispozici v dosahu, lokalita se nachází uprostřed zastavěného území města, část plochy je již napojena na vodovod i kanalizaci.Konkrétní napojení bude řešeno v rámci podrobné územně plánovací a projektové přípravy.
Zásobování energiemi: Veškeré sítě pro zásobování území energiemi jsou v dosahu, lokalita se nachází uprostřed zastavěného území města, část plochy je již na energetické sítě napojena.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz