Chomutov - Vinohrady

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:43,1 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Rovinatý pozemek na východním okraji zastavěného území Chomutova mezi Kamencovým jezerem a průmyslovou zónou.
Popis funkční náplně polohy: Plocha určena pro bydlení individuální i hromadné, včetně občanské vybavenosti a nerušících služeb pro obyvatele.
Popis stavu přípravy: V současné době zemědělská půda, příprava využití lokality nezahájena.
Popis územních limitů: V současnosti je rozvojová lokalita vedena jako zemědělský půdní fond, částečně zahrnuta v I. a II. třídě ochrany. Lokalitou prochází ochranné pásmo elektrického vedení VN.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Chomutov, Územní plán sídelního útvaru Chomutov - Jirkov po 9. změně - 2009.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Ústecký kraj Kód kraje: CZ042
ORP:Chomutov Kód ORP:4203
Obec: Chomutov Kód obce: 562971
Stavební úřad: Magistrát města Chomutova

Doprava

Silnice: Lokalita je dopravně napojitelná na silnici I/13.
Železnice: Rozvojová plocha je napojena na železniční tratě ČD č. 124, č. 130, č. 140. Vlaková stanice Chomutov je vzdálena cca 3 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně vzdáleno 82 km. Mezinárodní letiště Karlovy Vary vzdáleno 62 km. Vnitrostátní letiště Chomutov vzdáleno 3 km.
Lodní doprava: K dispozici je Labská vodní cesta, nejbližší přístav Ústí nad Labem je vzdálen cca 66 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovodní síť a kanalizační síť jsou k dispozici na okraji rozvojové plochy, nutné je přizpůsobení těchto subsystémů potřebám napojení.
Zásobování energiemi: Elektrická i plynová rozvodná síť je k dispozici na okraji rozvojové plochy. Nutné je přizpůsobení těchto subsystémů potřebám napojení.Předpoklad teplofikace rozvojové plochy z teplovodu centrálního zásobování teplem, možnost napojení se předpokládá ve vzdálenosti cca 200 m.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz