Jirkov - Březenec

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:48,5 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Svažitý pozemek na západním okraji zastavěného území Jirkova v kú Březenec.
Popis funkční náplně polohy: Plocha určena pro bydlení individuální i hromadné, včetně občanské vybavenosti a nerušících služeb pro obyvatele.
Popis stavu přípravy: V současné době zemědělská půda, místy (cca 10 %) rozptýlená stávající zástavba, příprava využití lokality není zahájena.
Popis územních limitů: Rozvojové plocha se nachází na území krušnohorské chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). V současnosti zařazena jako zemědělský půdní fond, částečně je zahrnuta ve II.třídě ochrany. Plochou prochází ochranné pásmo elektrického vedení VN.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Chomutov, Územní plán sídelního útvaru Chomutov - Jirkov po 9. změně - 2009.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Ústecký kraj Kód kraje: CZ042
ORP:Chomutov Kód ORP:4203
Obec: Jirkov Kód obce: 563099
Stavební úřad: Městský úřad Jirkov

Doprava

Silnice: Lokalita je dopravně napojitelná na silnici I/13, předpokládaná vzdálenost napojení cca 1000 m.
Železnice: Rozvojovou plochu lze dopravně navázat na železniční tratě ČD č. 124, č. 130, č. 140. Vlaková stanice Chomutov je vzdálena cca 4 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně vzdáleno 82 km. Mezinárodní letiště Karlovy Vary vzdáleno 62 km. Vnitrostátní letiště Chomutov vzdáleno 3 km.
Lodní doprava: K dispozici je Labská vodní cesta, nejbližší přístav Ústí nad Labem je vzdálen cca 66 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovodní síť a kanalizační síť jsou k dispozici na okraji rozvojové plochy, nutné je posílení a přizpůsobení těchto subsystémů potřebám napojení.
Zásobování energiemi: Elektrická i plynová rozvodná síť je k dispozici na okraji rozvojové plochy. Nutné je přizpůsobení těchto subsystémů potřebám napojení. Rozvojová plocha určena pro vytápění plynem.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz