Benešov - Pomněnice, Červené vršky

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:30,6 ha
Funkce využití plochy:komerční vybavenost
Popis geografické polohy: Územní se nachází při severozápadním okraji města Benešov, za barierou trasy silnice I/3. Vzdálenost od centra města činí cca 2 km.
Popis funkční náplně polohy: Lokalita je určena k využití pro komerční vybavenost v návaznosti na stávající sousedící plochy pro průmysl a služby.
Popis stavu přípravy: Lokalita se v současné době nepřipravuje na plánované využití, zahrnuje především plochy příměstské zemědělské krajiny, převládá orná půda.
Popis územních limitů: Ochranná pásma technické infrastruktury. Problematika ochrany území před hlukovou zátěží ze silnice I/3. Ochrana krajinné zeleně.
Zdroj informací: Územní plán města Benešov - 2009.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Středočeský kraj Kód kraje: CZ020
ORP:Benešov Kód ORP:2101
Obec: Benešov Kód obce: 529303
Stavební úřad: Městský úřad Benešov

Doprava

Silnice: Plocha leží v přímém napojení na silnici I/3. Plochy určené pro rozvoj budou přístupné z nové mimoúrovňové křižovatky Červené Vršky na silnici I/13 a silnici III/10613.
Železnice: Vzdálenost rozvojové lokality od železniční stanice Benešov je cca 2 km.
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Nesvačily je ve vzdálenosti cca 6,5 km, veřejné mezinárodní letiště Praha - Ruzyně leží ve vzdálenosti cca 50 km.
Lodní doprava: Napojení na lodní dopravu není v přiměřené vzdálenosti k dispozici.

Zásobování

Zásobování vodou: Veškeré sítě vodohospodářské infrastruktury jsou vedeny v dosahu, lokalita se nachází při okraji zastavěného území města Benešova. Konkrétní napojení lokality bude řešeno v rámci podrobnější územně plánovací dokumentace.
Zásobování energiemi: Veškeré sítě pro zásobování území energiemi jsou v dosahu, lokalita se nachází při okraji zastavěného území města Benešova. Konkrétní napojení lokality bude řešeno v rámci podrobnější územně plánovací dokumentace (regulačního plánu).

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz