Kladno - Kročehlavy

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:18,2 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Rozvojové území se nachází při jihovýchodní hranici Kladna, ve vzdálenosti cca 3 km od centra města.
Popis funkční náplně polohy: Plocha je vymezena pro rozvoj sportovní a rekreační funkce.
Popis stavu přípravy: V současné době je území převážně zemědělskou plochou (ornou půdou).
Popis územních limitů: Ochranná pásma technické a dopravní infrastruktury.
Zdroj informací: Územní plán města Kladna - 2006 (se zahrnutím změn - 5A, 5B, 5C v roce 2008), Územně analytické podklady ORP Kladno - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Středočeský kraj Kód kraje: CZ020
ORP:Kladno Kód ORP:2109
Obec: Kladno Kód obce: 532053
Stavební úřad: Magistrát města Kladna

Doprava

Silnice: Plocha leží s sousedství ulice Unhošťské (silnice I/18, která je přivaděčem na rychlostní silnici R6). Plocha je vhodně napojena i na MHD. Napojení na rychlostní silnici R6 je ve vzdálenosti cca 3 km, na rychlostní silnici R7 ve vzdálenosti cca 7 km.
Železnice: Rozvojová plocha je vzdálena cca 2 km od železniční stanice Kladno - Kročehlavy na železniční trati ČD č. 120.
Letiště: Sportovní letiště Aeroklubu jižně od Kladna je ve vzdálenosti cca 3 km, veřejné mezinárodní letiště Praha - Ruzyně se nachází ve vzdálenosti cca 15 km.
Lodní doprava: Napojení na lodní dopravu není v přiměřené vzdálenosti k dispozici.

Zásobování

Zásobování vodou: Veškeré sítě vodohospodářské povahy jsou k dispozici v dosahu, lokalita se nachází při okraji současného zastavěného území města. Konkrétní napojení bude řešeno v rámci podrobné územně plánovací a projektové přípravy.
Zásobování energiemi: Veškeré sítě pro zásobování území energiemi jsou v dosahu (plynovod prochází v těsné blízkosti rozvojové plochy, elektrické vedení VVN protíná území) - lokalita se nachází při okraji současného zastavěného území města. Konkrétní napojení území bude řešeno v rámci podrobné územně plánovací a projektové přípravy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz