Rudolice nad Bílinou

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:38,3 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Mírně svažité území v Rudolicích nad Bílinou, mezi zastavěným územím a zalesněným hřebenem kopce Špičák, který lokalitu odděluje od bývalých povrchových dolů.
Popis funkční náplně polohy: Území s převažující funkcí bydlení v nízkopodlažní zástavbě, přípustné jsou stavby občanské vybavenosti, sloužící potřebě obyvatel území, dále stavby pro kulturní a zájmovou činnost a stavby pro nerušící služby.
Popis stavu přípravy: V současné době je území využíváno jako zemědělská půda, příprava na změnu využití není zatím nezahájena
Popis územních limitů: V současnosti lokalita zařazena jako zemědělský půdní fond, částečně je zahrnta ve II.třídě ochrany. Plochou prochází ochranné pásmo elektrického vedení VN.
Zdroj informací: Územní plán města Mostu po změně č. 6 - 2009.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Ústecký kraj Kód kraje: CZ042
ORP:Most Kód ORP:4209
Obec: Most Kód obce: 567027
Stavební úřad: Magistrát města Mostu

Doprava

Silnice: Lokalita je dopravně napojitelná na silnici I/13, odhadovaná vzdálenost je cca 1,5 km. Komunikace místního významu jsou k dispozici na okraji rozvojového území.
Železnice: Rozvojová plocha je situována v kontaktu s tratěmi ČD č. 126, a č. 130. Vlaková stanice Most je vzdálena cca 2 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně je vzdáleno 75 km. Vnitrostátní letiště Most se nalézá v bezprostřední blízkosti rozvojové plochy.
Lodní doprava: K dispozici je Labská vodní cesta. Přístav Ústí nad Labem je vzdálen od rozvojového území cca 40 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod je k dispozici pro rozvojové záměry na hranici popisované plochy. Kanalizace je v území vedena ve vzdálenosti cca 100m.
Zásobování energiemi: Vedení elektřiny VN 35kV prochází přímo rozvojovou plochou. Připojení na plynovod se předpokládá ve vzdálenosti cca 200 m od popisovaného území.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz