Orlické Záhoří - Jadrná

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:25,1 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Lokalita je nachází na severním okraji obce, západně od komunikace II/311, ve vzdálenosti cca 0,2 km od centra obce a do 2 km od hranic s Polskem.
Popis funkční náplně polohy: Plocha určená k funkčnímu využití sport a rekreace, kokrétně areál zimních sportů.
Popis stavu přípravy: Plánované vybudování sjezdovky zatím nebylo započato. Převážnou většinu plochy tvoří lesní porost.
Popis územních limitů: Celá plocha se nachází v chráněné krajinné oblasti Orlické hory a NATURA 2000, bude potřeba zohlednit ochranné pásmo (OP) lesa, OP silniční komunikace II/311, rovněž bude potřeba zohlednit OP případně zbudovaných inženýrských sítí.
Zdroj informací: Územní plán obce Orlické Záhoří, Územně analytické podklady ORP Rychnov nad Kněžnou - 2008

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Královéhradecký kraj Kód kraje: CZ052
ORP:Rychnov nad Kněžnou Kód ORP:5213
Obec: Orlické Záhoří Kód obce: 576603
Stavební úřad: Městský úřad Rokytnice v Orlických horách

Doprava

Silnice: Komunikace II/311, tvořící páteřní komunikaci obce, je od lokality vzdálená 0,2 km, komunikace I/14 (Liberec - Trutnov - Náchod - Rychnov n/Kněžnou - Česká Třebová) je vzdálena cca 23 km, plánovaná dálnice D11 se nachází ve vzdálenosti asi 45 km.
Železnice: Nejbližší žst. stanice Rokytnice v Orlických horách ležící na trati č. 023 (Rokytnice v Orlických horách - Dodleby nad Orlicí) je vzdálena 13 km.
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Žamberk je vzdálené cca 20 km, mezinárodní letiště Pardubice vzdálenost cca 60 km.
Lodní doprava: Labská vodní cesta (Pardubice) - Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, nejbližší veřejný přístav Týnec nad Labem vzdálený zhruba 85 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - je napojen na místní zdroje, lokality možno napojit na stávající vodovod vedoucí podél komunikace II/311. kanalizace - obec nemá soustavnou kanalizační síť, jednotlivé objekty mají žumpy nebo septiky, tudíž bude třeba vyřešit odvod odpadních vod lokálně v předmětné ploše.
Zásobování energiemi: Elektřina - obcí prochází el. vedení VN 35kV a nachází se zde transformační stanice VN/NN. Plyn - obec není plynofikována a vzhledm s charakteru zástavby se s plynofikací ani neuvažuje. Teplo - obec nemá centrální vytápění, vytápění se bude případně řešit individuálně pomocí elektřiny nebo jiným zdrojem.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz