Račice - u veslařského kanálu

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:14,1 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Rovinatá plocha přiléhající na jižní strané k veslařskému kanálu Račice.
Popis funkční náplně polohy: Stavby a zařízení pro rozvoj funkce sportu a rekreace včetně potřebného zázemí, v návaznosti na stávající sportovní zařízení nadmístního významu.
Popis stavu přípravy: V současné době je území využíváno jako zemědělská půda, příprava území pro zástavbu není zahájena.
Popis územních limitů: Rozvojová plocha je v současnosti eveidována jako zemědělská půda.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Litoměřice - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Ústecký kraj Kód kraje: CZ042
ORP:Litoměřice Kód ORP:4205
Obec: Račice Kód obce: 565482
Stavební úřad: Městský úřad Štětí

Doprava

Silnice: Lokalita je dopravně napojitelná na dálnici D 8 - mimoúrovňová křižovatka Roudnice nad Labem a Nová Ves, odhadovaná vzdálenost je cca 10 - 15 km, polabská pravobřežní silnice II/261 je vzdálena cca 2 km.
Železnice: Lokalita je dopravně navázána na trať ČD č. 090, vlaková stanice Hněvice je vzdálena cca 1,5 km. Pravobřežní železniční trať ČD č. 072 s vlakovou stanicí Štětí je vzdálena cca 4 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně je od lokality vzdáleno cca 66 km, letiště Roudnice nad Labem je vzdáleno cca 8 km.
Lodní doprava: K dispozici je Labská vodní cesta, přístav Mělník je vzdálen cca 16 km, přístav Lovosice je vzdálen cca 20 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovodní a kanalizační síť jsou k dispozici v obci Račice, předpokládaná vzdálenost možného napojení rozvojové lokality na tyto sítě je cca 200 m.
Zásobování energiemi: Zásobování elektřinou - rozvod VN se nachází v rámci obce Račice, předpokládaná vzdálenost napojení cca 200 m. Rozvod plynu není v blízkosti k dispozici.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz