Hoštka - tři lokality

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:38,2 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Tři plochy na jižním okraji zastavěného území obce směrem k řece Labi.Východní plochy jsou svažité severovýchodním směrem k říčce Obrtce, západní plocha leží na mírném návrší nad Labem.
Popis funkční náplně polohy: Rozvojové plochy jsou určeny pro funkce sport a rekreace - konkrétně pro výstavbu golfového hřiště a lyžařské sjezdové dráhy s umělým povrchem.
Popis stavu přípravy: Všechny rozvojové plochy jsou využívany pro zemědělskou výrobu, příprava pro navrhované využití nebyla zahájena. .
Popis územních limitů: Plocha je evidována jako zemědělská půda, částečně s vysokou bonitou - II.třídou ochrany. Územím prochází ochranné pásno VTL plynovodu. Po okraji rozvojové plochy probíhají lokální biokoridory územního systému ekolgické stability.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Litoměřice - 2008, Územní plán obce Hoštka - 2005.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Ústecký kraj Kód kraje: CZ042
ORP:Litoměřice Kód ORP:4205
Obec: Hoštka Kód obce: 564877
Stavební úřad: Městský úřad Štětí

Doprava

Silnice: Lokalitu je možno dopravně napojit na dálnici D8 - vzdálenost napojení je cca 21 km, dále je k dispozici pravobřežní silnice II/261, vzdálenost napojení je podle konkrétní situace cca 200 - 400 m.
Železnice: Lokalitu lze napojit na trať ČD č. 072 , vlaková stanice Hoštka je vzdálena cca 1 km. Vlaková stnice Hněvice na železniční trati ČD č. 090 je vzdálena cca 5 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně je vzdáleno cca 70 km, letiště Roudnice nad Labem je vzdáleno od rozvojové lokality cca 13 km.
Lodní doprava: K dispozici je Labská vodní cesta, přístav Mělník je vzdálen cca 18 km, přístav Lovosice je vzdálen cca 22 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovodní a kanalizační síť jsou k dispozici v rámci zástavby obce Hoštka, délka napojení na sítě je odhadována na cca 200 m.
Zásobování energiemi: Vedení elektrické energie a plynu jsou k dispozici v obci Hoštka, kokrétně se jedná o elektro rozvod VN a STL plynovod, vzdálenost napojení se odhaduje na cca 200 m.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz