Lovosice - Lovoš

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:19,9 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Svažitá plocha na západním okraji zastavěného území Lovosic na úpatí vrchu Lovoš.
Popis funkční náplně polohy: Městské bydlení v nízkopodlažní zástavbě. Přípustné je též umístění objektů vhodné nerušící občanské vybavenosti.
Popis stavu přípravy: V současné době je území využíváno jako zemědělská půda, příprava na změnu využití není zatím nezahájena.
Popis územních limitů: V současnosti je území evidováno jako zemědělský půdní fond, jehož část patří do I.třídy ochrany.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Lovosice, Územní plán sídelního útvaru Lovosice po změně č. 4 - 2008

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Ústecký kraj Kód kraje: CZ042
ORP:Lovosice Kód ORP:4208
Obec: Lovosice Kód obce: 565229
Stavební úřad: Městský úřad Lovosice

Doprava

Silnice: Lokalita je dopravně napojitelná e vzdálenosti cca 2,3 km od rozvojového území vedede dálnice D8, silnice I/30 je vzdálena cca 1,4 km.
Železnice: Rozvojovou plochu lze dopravně navázat na železniční trať ČD č. 090. Vlaková stanice Lovosice je vzdálena od rozvojové lokality cca 2 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Praha Ruzyně je od rozvojového zemí vzdáleno cca 75 km.
Lodní doprava: K dispozici je Labská vodní cesta, přístav Lovosice je vzdálen cca 5 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod i kanalizace s dostatečnou kapacitou jsou k dispozici pro rozvojové záměry na hranici popisované plochy. Okanalizování části plánované zástavby bude, vzhledem ke terénním poměrům, řešeno formou tlakové kanalizace.
Zásobování energiemi: Vedení elektrické energie a plynu jsou k dispozici na okraji rozvojové plochy. Napojení na systém zásobování elektřinou si vyžádá výstavbu trafostanice.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz