Český Jiřetín

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:27,6 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Horská stráň v Krušných horách na jižní straně obce Český Jiřetín.
Popis funkční náplně polohy: Rozvojové území je vymezeno pro funkční využití sport a rekreace - sportovní areál pro zimní i letní sporty.
Popis stavu přípravy: Území je již využíváno zejména pro zimní sporty, cílem je další rozvoj a rozšíření nabídky sportovních aktivit a ubytování.
Popis územních limitů: Celé rozvojové území je situováno v chráněné oblasti přirozené akumulace vod - Krušnohoří. Plocha je zařazena zčásti jako zemědělský půdní fond, zčásti jako pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Litvínov - 2008

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Ústecký kraj Kód kraje: CZ042
ORP:Litvínov Kód ORP:4206
Obec: Český Jiřetín Kód obce: 567108
Stavební úřad: Městský úřad Litvínov

Doprava

Silnice: Rozvojové území je dopravně napojeno na silnici I/27 - odhadovaná vzdálenost je cca 20 km, dále na silnici II/271 - odhadovaná vzdálenost je 13 km. Místní komunikace jsou dovedeny na okraj rozvojového území.
Železnice: Rozvojové území je dostupné z trati ČD č. 134, vlaková stanice Litvínov je vzdálena cca 23 km.
Letiště: Mezinárodní letiště SRN - Dresden je vzdáleno cca 63 km. Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně je vzdáleno cca 107 km, mezinárodní letiště Karlovy Vary cca 109 km. Nejblíže je situováno vnitrostátní letiště Most - ve vzdálenosti cca 36 km.
Lodní doprava: K dispozici je Labská vodní cesta, říční přístav Ústí nad Labem je vzdálen cca 60 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovodní a kanalizační síť jsou k dispozici v bezprostřední blízkosti rozvojového území.
Zásobování energiemi: Zásobování elektřinou je k dispozici v rozvojové lokalitě. Rozvod plynu není v blízkosti rozvojového území k dispozici.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz