Most - sever

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:188 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Zvlněné území kolem vodní nádrže Matylda a v prostoru bývalého dolu Vrbenský, rozdělené na dvě části silnicí I/13.
Popis funkční náplně polohy: Rozvojové území je určeno k využití pro zájmovou činnost a rekreaci, pro stavby a zařízení poskytující navazující služby.
Popis stavu přípravy: Území je již částečně ve stavu po rekultivovaci po povrchové těžbě. V současné době je využívána menší část plochy která je k dispozici.
Popis územních limitů: Rozvojové území se nalézá v chráněném ložiskovém území a v sesuvném území. Popisovaným prostorem prochází ochranné pásmo nadzemního vedení VN elektrické energie.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Most - 2008, Územní plán města Mostu po změně č. 6 - 2009

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Ústecký kraj Kód kraje: CZ042
ORP:Most Kód ORP:4209
Obec: Most Kód obce: 567027
Stavební úřad: Magistrát města Mostu

Doprava

Silnice: Rozvojové území je napojeno na silnici I/13, která prochází vymezenou plochou, silniční dopravní napojení je vzdáleno cca 2 km. Místní komunikace jsou dovedeny na okraji rozvojové plochy.
Železnice: Rozvojové území lze napojit na trať ČD č. 126 a č. 130. Vlaková stanice Most je vzdálena cca 2,5 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně je vzdáleno cca 75 km. Vnitrostátní letiště Most je vzdáleno cca 7 km.
Lodní doprava: Nejbližší připojení na lodní dopravu je přístav Ústí nad Labem - vzdálen cca 40 km, na Labské vodní cestě.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovodní síť je k dispozici v bezprostřední blízkosti rozvojového území. Možnost napojení na kanalizační síť se předpokládá ve vzdálenosti cca 200 m.
Zásobování energiemi: Vedení elektrické energie (VN 35kV) je k dispozici v rozvojové lokalitě, rozvod plynu je veden po okraji popisovaného území.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz