Chomutov - u kasáren Vinohrady

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:17,6 ha
Funkce využití plochy:smíšená vybavenost
Popis geografické polohy: Areál bývalých kasáren Vinohrady a nedaleký nezastavěný pozemek, oddělený pásem zeleně.
Popis funkční náplně polohy: Centrum sportu a volného času - zimní stadion a tréninková hala, letní stadion pro fotbal a atletiku, oddychové a relaxační centrum s plaveckým bazénem, kulturně společenské centrum s kinosály a společenskými místnostmi.
Popis stavu přípravy: Na území jsou objekty bývaléch kasáren, které budou demolovány nebo rekonstruovány. Úpravy území a dílčí výstavba byly zahájeny, předpokládaný termín dokončení postupně po jeddnotlivých etapách cca do roku 2013.
Popis územních limitů: Nezastavěná část rozvojového území je evidována jako zemědělská půda. V popisovaném prostoru je nutno respektovat ochranná pásma technické infrastruktury, nebo provádět přeložky zařízení.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Chomutov - 2008, Územní plán sídelního útvaru Chomutov, Jirkov po 9. změně - 2009

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Ústecký kraj Kód kraje: CZ042
ORP:Chomutov Kód ORP:4203
Obec: Chomutov Kód obce: 562971
Stavební úřad: Magistrát města Chomutova

Doprava

Silnice: Rozvojový prostor je napojen na silnici I/13, odhadovaná vzdálenost pro návaznost je cca 2 km.
Železnice: Rozvojový prostor je napojen na tratě ČD č. 124, č. 130 a č. 140. Nejbližší vlaková stanice Chomutov je vzdálena cca 2,5 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně je vzdáleno cca 82 km. Mezinárodní letiště Karlovy Vary je vzdáleno cca 62 km. Vnitrostátní letiště Chomutov je vzdáleno cca 3 km.
Lodní doprava: Nejbližší říční přístav je Ústí nad Labem, na Labské vodní cestě, ve vzdálenosti cca 66 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovodní a kanalizační síť je k dispozici v rámci rozvojového areálu, nutná je modernizace síťových i uzlových zařízení.
Zásobování energiemi: Zařízení pro zásobování elektrickou energií, plynem a teplem jsou k dispozici v místě, nutná je modernizace síťových i uzlových zařízení.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz