Jeníkovice - Průhon - sportovní areál s golfovým hřištěm

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:23,8 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Plocha je umístěna severovýchodně od středu obce ve vzdálenosti cca 1,5 km a zhruba 1 km západně od místního hřbitova.
Popis funkční náplně polohy: Jedná se funkční využití sport a rekreace - sportovní areál s golfovým hřištěm.
Popis stavu přípravy: Nejzápadnější část lokality je již využívána jako golfové hřiště, zbylá část je v současné době užívána pro zemědělské účely.
Popis územních limitů: Jihovýchodně od lokality se vyskytuje sesuvné území, je nutné uvažovat s ochranným pásmem (OP) lesa, OP vodního toku, případně OP nově zbudovaných rozvodů, vyjmutí ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územní plán obce Jeníkovice, Územně analytické podklady ORP Hradec Králové - 2008

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Královéhradecký kraj Kód kraje: CZ052
ORP:Hradec Králové Kód ORP:5205
Obec: Jeníkovice Kód obce: 570133
Stavební úřad: Městský úřad Třebechovice pod Orebem

Doprava

Silnice: Komunikace II/299 prochází západně od lokality ve vzdálenosti zhruba 1,3 km, nejbližší komunikace první třídy je I/11 (Hradec - Třebechovice nad Orebem - Žamberk - Šumperk - Ostrava) vzdálená asi 5 km.
Železnice: Nejbližší železniční trať č. 020 ((Praha - ) Velký Osek - Hradec Králové - Choceň) se zastávkou Třebochovice pod Orebem je vzdálena cca 3,5 km.
Letiště: Vnitrostátní veřejné letiště je umístěno v Jaroměři - cca 16 km, Mezinárodní veřejné letiště Pardubice - cca 30 km.
Lodní doprava: Labská vodní cesta (Pardubice) - Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, nejbližší veřejný přístav Týnec nad Labem vzdálený zhruba 55 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - veden souběžně s hlavní komunikací obce Jeníkovice. Kanalizace - v obci není vybudována veřejná kanalizace s napojením na společnou ČOV.
Zásobování energiemi: Elektřina - obcí Jeníkovice prochází elektrické vedení 35kV, elektrické vedení je rovněž umístěno i severně od lokality v obci Librantice. Plyn - obec Jeníkovice plynofikována, obecní plynovot vede souběžně s komunikací tvořící hlavní osu obce Jeníkovice, od lokality vzdálena cca 1km. Teplo - v obci lokální vytápění (el. energie, plyn, obnovitelné zdroje).

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz