Nechranická nádrž

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:66,6 ha
Funkce využití plochy:smíšená vybavenost
Popis geografické polohy: Částečně zalesněný jižní břeh Nechranické nádrže v místních částech Vadkovice a Vykletice.
Popis funkční náplně polohy: Rozvojové území je určeno pro funkce rekreace, sport a cestovní ruch vč. dplňkových provozů - konkrétně pro výstavbu sportovních a ubytovacích zařízení, rekreačních chat i rodinných domů.
Popis stavu přípravy: Popisované území je využito z cca 60 %, záměrem je další rozšíření a zkvalitnění nabídky rekreačních možností.
Popis územních limitů: Část rozvojového území je evidována jako zemědělský půdní fond (ZPF), část jako pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Kadaň - 2008, Zadání územního plánu Chbany - 2008

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Ústecký kraj Kód kraje: CZ042
ORP:Kadaň Kód ORP:4204
Obec: Chbany Kód obce: 563081
Stavební úřad: Městský úřad Kadaň

Doprava

Silnice: Rozvojové území je napojeno na silnici I/7, vzdálenost cca 12 km a na silnici II/225, vzdálenost cca 4 km. Místní komunikace procházejí popisovaným územím.
Železnice: Rozvojové území je napojeno na tratě ČD č. 120 a č. 160, nejbližší vlaková stanice je Žatec, vzdálená cca 12 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně je vzdáleno cca 85 km. Mezinárodní letiště Karlovy Vary je vzdáleno cca 54 km. Vnitrostátní letiště Most je vzdáleno cca 32 km.
Lodní doprava: Nejbližší říční přístav jsou Lovosice, vzdálené cca 57 km, na Labské vodní cestě.

Zásobování

Zásobování vodou: Ve východní části popisovaného území jsou k dispozici vodovod i kanalizace. Západní část tohoto území je od napojovacích bodů vzdálena řádově několik set metrů.
Zásobování energiemi: Ve východní části území je bezprostředně k dispozici elekrická síť pro zásobování, možnost napojení v západní části vyžaduje výstavbu napojovacího vedení o délce několika set metrů. Zásobování plynem není v území zajištěno.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz