Litoměřice - Kamýcká

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:29,6 ha
Funkce využití plochy:smíšená vybavenost
Popis geografické polohy: Mírně svažitý areál bývalých kasáren a navazující území na západním okraji zastavěného území Litoměřic mezi ulicí Kamýckou a nemocnicí.
Popis funkční náplně polohy: Rozvojové území areálu bývalých kasáren a navazujícího okolí je určena pro nové lokální centrum se zařízeními sociálních služeb, školské vybavenosti, areálu městského stadionu a pro hromadné a individuální bydlení.
Popis stavu přípravy: Plocha zastavěna budovami kasáren a sportovními zařízeními - zčásti budou demolovány, zčásti rekonstruovány. Nejedná se o jednoznačné území typu brownfield.
Popis územních limitů: Nezastavěná část rozvojového území je evidována jako zemědělský půdní fond. Nutno respektovat ochranná pásma technické infrastruktury. Není vyloučena dílčí kontaminace prostředí v souvislosti s předchozím využitím (armáda). Podmínkou dalšího postupu v přípravě využití území je vypracování uzemní studie.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Litoměřice - 2008, Územní plán Litoměřice - 2009

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Ústecký kraj Kód kraje: CZ042
ORP:Litoměřice Kód ORP:4205
Obec: Litoměřice Kód obce: 564567
Stavební úřad: Městský úřad Litoměřice

Doprava

Silnice: Území je dostupné z dálnice D8, vzdálenost napojovacího místa je cca 10 km. Další navazující silnicí je II/26, vzdálenost napojení odhadováno na cca 1 600 m.
Železnice: Území je napojeno na trať ČD č. 072, vlaková stanice Litoměřice - město je vdálena cca 2 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně je vzdáleno cca 78 km. Vzdálenost regionálního letiště Roudnice nad Labem je cca 24 km.
Lodní doprava: K dispozici je Labská vodní cesta, mezinárodní veřejný přístav Lovosice je vzdálen cca 6 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovodní a kanalizační síť je k dispozici v rámci rozvojového území, nutná je modernizace síťových i uzlových zařízení, předpokládá se že kapacitní parametry sítí jsou dostatečné.
Zásobování energiemi: Sítě a uzlová zařízení energetického zásobování jsou v území k dispozici, jejich kapacitní parametry jsou dostatečné, předpokládá se jejich modernizace.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz