Havlíčkův Brod - Na losích

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:40 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Rozvojová plocha se nachází v západní části města Havlíčkův Brod. Od centra města je vzdálena cca 1,4 km. Lokalitou prochází silnice II/150.
Popis funkční náplně polohy: Cca 75% lokality je určeno pro rozvoj bydlení, cca 25% plochy pro stavby pro rodinou rekreaci, které jsou situovány v jižní část rozvojové plochy.
Popis stavu přípravy: Lokalita má nulové procento zastavěnosti. Dle ČÚZK - orná půda, trvalý travní porost.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo silnice II. třídy, záplavové území, ochranné pásmo elektrického vedení VN.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Havlíčkův Brod - r. 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Kraj Vysočina Kód kraje: CZ063
ORP:Havlíčkův Brod Kód ORP:6102
Obec: Havlíčkův Brod Kód obce: 568414
Stavební úřad: Městský úřad Havlíčkův Brod

Doprava

Silnice: Rozvojovou plochou prochází silnice II/150. Lokalita je vzdálena cca 900 m východně od silnice I/38. Od dálnice D1 je lokalita vzdálena cca 17,5 km.
Železnice: Hlavní vlakové nádraží Havlíčkův Brod je vzdáleno cca 2,2 km - trať č. 230,236,237,240 a 250. Cca 200 m od jižní části lokality (rekreace) prochází trať č. 230 (Praha - Kolín - Havlíčkův Brod).
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Havlíčkův Brod (Aeroklub Havlíčkův Brod) vzdáleno cca 1,3 km. Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Brno - Tuřany (Letiště Brno a.s.) cca 96,5 km. Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Praha Ruzyně (Letiště Praha, s.p.) cca 108,3 km.
Lodní doprava: Veřejný přístav Kolín ( Střední Labe - Mělník - Toušeň - Chvaletice) vzdálen cca 53 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - napojení na stávající vodovodní sít v zastavěném území města při severovýchodním okraji rozvojové plochy. Kanalizace - napojení na stávající kanalizační síť v zastavěném území města při severovýchodním okraji rozvojové plochy.
Zásobování energiemi: Elektřina - nadzemní vedení Vn prochází při jihozápadním okraji rozvojové plochy (rekreace). Napojení na stávající el. a plyn. síť v zastavěném území města při severovýchodním okraji rozvojové plochy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz