Humpolec - Na vršku

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:20,4 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Rozvojová plocha se nachází v severozápadní okrajové části města Humpolec. Navazuje na již zastavěné území města. V severní části je vymezeno nově navrhovanou komunikací.
Popis funkční náplně polohy: Jedná se převážně o plochy bydlení čisté - nízkopodlažní zástavba rodinnými domy. Část lokality tvoří plocha veřejného vybavení (zařízení se specifickou funkcí SP,ŠK,ZS,KT). Cca 70 % tvoří plochy návrhu, cca 30 % plochy výhledové. Cca 25 % lokality je v současné době využito jako zahrádky.
Popis stavu přípravy: Mimo území zahrádek je lokalita nezastavěná. Dle ČÚZK - orná půda.
Popis územních limitů: Třída ochrany zemědělského půdního fondu - I; ochranné pásmo elektrického vedení VN 22kV, ochranné pásmo trafotanice 110/22kV, ochranné pásmo silniční komunikace.
Zdroj informací: Územní plán obce Humpolec - (změna č. 1 - 4) - r. 2007

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Kraj Vysočina Kód kraje: CZ063
ORP:Humpolec Kód ORP:6103
Obec: Humpolec Kód obce: 547999
Stavební úřad: Městský úřad Humpolec

Doprava

Silnice: Lokalita je přímo zpřístupněna místní komunikací Blanická. Ze severu je vymezeno nově navrhovanou silnicí. Jižní okraj lokality je vzdálena cca 120 m od křižovatky silnic II/129 s II/347. Dálnice D1 je vzdálena cca 900 m východně (nájezd 2,1 km).
Železnice: Nejbližší vlaková stanice . Humpolec je vzdálena cca 1,2 km. Trať č. 237 (Havlíčkův Brod - Humpolec regionální dráha).
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Havlíčkův Brod (Aeroklub Havlíčkův Brod) vzdáleno cca 16 km. Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Brno - Tuřany (Letiště Brno a.s.) cca 96,5 km. Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Praha Ruzyně (Letiště Praha, s.p.) cca 108,3 km.
Lodní doprava: Veřejný přístav Kolín ( Střední Labe - Mělník - Toušeň - Chvaletice) vzdálen cca 54,5 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - napojení na stávající vodovodní síť města v zastavěném území při jižním a východním okraji rozvojové plochy. Kanalizace - napojení na stávající kanalizační síť města v zastavěném území při jižním a východním okraji rozvojové plochy.
Zásobování energiemi: Elektřina - nadzemní vedení VN 22kV prochází rozvojovou plochou podél procházející silnice Blanická. Napojení na stávající el. a plyn. sít města v již zastavěném území při východním a jižním okraji rozvojové plochy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz