Na polodílech

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:22,4 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Rozvojová plocha leží v severozápadní části města Náměšť nad Oslavou z východu je vymezeno stávající zástavbou severním okrajem přiléhá k železniční trati.
Popis funkční náplně polohy: Jedná se především o plochy bydlení. V jižní části je lokalita doplněna o plochy občanského vybavení - sport. V severní části navazuje na plochy pro bydlení plocha občanského vybavení.
Popis stavu přípravy: Lokalita má přírodní charakter, jedná se o plochy zemědělské (pole, louky). Výstavba nebyla započata.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo železnice, ochranné pásmo lesa a nadzemní ho vedení vysokého napětí elektrické energie.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Náměšť nad Oslavou - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Kraj Vysočina Kód kraje: CZ063
ORP:Náměšť nad Oslavou Kód ORP:6107
Obec: Náměšť nad Oslavou Kód obce: 591211
Stavební úřad: Městský úřad Náměšť nad Oslavou

Doprava

Silnice: Lokalita leží cca 100 m od silnice I/23 (Dráchov (I/3) - Pisárky (I/42). Dálnice D1 je vzdálena cca 9,5 km severně.
Železnice: Podél severní hranice rozvojové plochy prochází železniční trať č. 240 (Brno - Jihlava). Nejbližší vlaková zastávka Náměšť nad Oslavou leží při severovýchodním okraji lokality.
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Křížanov (Aeroklub Křížanov, o.s.) vzdáleno cca 18 km. Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Brno - Tuřany (Letiště Brno a.s.) cca 40,5 km. Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Praha Ruzyně (Letiště Praha, s.p.) cca 168,3 km.
Lodní doprava: Veřejný přístav Kolín ( Střední Labe - Mělník - Toušeň - Chvaletice) vzdálen cca 113,7 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - Stávající vodovodní řád v zastavěném území obce při východní a severní hranici rozvoj. Plochy. Kanalizace - Síť kanalizačních stok v zastavěném území obce při východní a severní hranici rozvoj. Plochy.
Zásobování energiemi: Elektřina - nadzemní vedení VN prochází při severním a západním okraji lokality.Rozvodna (vedení VVN) cca 100 m od severního okraje lokality. Plyn - STL plynovod se nachází v již zastavěném území obce při východní i severním okraji rozvoj. plochy,.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz