Kalvárie

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:19,5 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita je situována při jižním okraji města Světlá nad Sázavou. Z východu je vymezena kaskádou rybníků.
Popis funkční náplně polohy: Hlavní funkci území je bydlení v rodinných domech. Přípustné využití:rodinné domy se zahradami a stavbami plnící funkci užitkovou, stavby a zařízení pro služby a maloobchod do 400 m2, stavby a zařízení pro veřejné stravování, stavby a zařízení pro podnikání, které negativně nepůsobí na životní a obytné prostředí sídla, veřejná zeleň, park. plochy, dětská hřiště,.
Popis stavu přípravy: Výstavba byla započata v severní části lokality (cca 5%) - navazuje na již zastavěné území. Ostatní plocha dle čúzk - orná půda.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo silniční komunikace, ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení VN, ochranné pásmo lesa.
Zdroj informací: Územní plán Světlá nad Sázavou - r. 2006.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Kraj Vysočina Kód kraje: CZ063
ORP:Světlá nad Sázavou Kód ORP:6111
Obec: Světlá nad Sázavou Kód obce: 569569
Stavební úřad: Městský úřad Světlá nad Sázavou

Doprava

Silnice: Středem rozvojové plochy prochází silnice II/347. 9,5 km východně od lokality prochází silnice I/38. Dálnice D1 je vzdálena cca 15,5 km.
Železnice: Nejbližší vlaková stanice Světlá nad Sázavou město - trať č. 212 (Čerčany - Světlá nad Sázavou) je vzdálena cca 800 m. Vlaková stanice Světlá nad Sázavou - trať č. 230 ((Praha) - Kolín - Havlíčkův Brod) je vzdálena cca 1,2 km.
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Havlíčkův Brod (Aeroklub Havlíčkův Brod) vzdáleno cca 12,5 km. Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Brno - Tuřany (Letiště Brno a.s.) cca 109,3 km. Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Praha Ruzyně (Letiště Praha, s.p.) cca 95,5 km.
Lodní doprava: Veřejný přístav Kolín ( Střední Labe - Mělník - Toušeň - Chvaletice) vzdálen cca 43,3 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - přívodní řád ocel 600 prochází podél jihozápadního okraje lokalit, vodovodní řád prochází lokalitou, Kanalizace - Kanalizační sít prochází lokalitou - podél východního okraje.
Zásobování energiemi: Elektřina - nadzemní vedení VN prochází v severozápadního okraje rozvojové plochy. Plyn - vedení VTL severovýchodně od lokality ve vzdálenosti cca 600 m. STL plynovod prochází v zastavované severní části rozvojové plochy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz