Rapotice

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:18,2 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Rozvojová plocha je situována podél jižního a západního okraje obce Rapotice, navazuje na zastavěné území obce.
Popis funkční náplně polohy: Lokalita se skládá převážně z ploch - smíšené obytné, doplňkovou funkci plní sport.
Popis stavu přípravy: Jedná se o plochy zemědělské (čúzk - orná půda). Plochy slouží dosud svému původnímu účelu.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo silnice I. a II. třídy, ochranné pásmo železniční dráhy, ochranné pásmo lesa, radioreléová trasa, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně vnější.
Zdroj informací: Rapotice - územní plán obce - r. 2005 , Územně analytické podklady ORP Náměšť nad Oslavou - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Kraj Vysočina Kód kraje: CZ063
ORP:Náměšť nad Oslavou Kód ORP:6107
Obec: Rapotice Kód obce: 591581
Stavební úřad: Městský úřad Náměšť nad Oslavou

Doprava

Silnice: Jižní částí prochází silnice II/393. Západní částí prochází silnice I/23. Dálnice D1 je vzdálena cca 13,7 km.
Železnice: Nejbližší vlaková stanice Rapotice se nachází přímo při jižním okraji rozvojové plochy - trať 240 (Brno - Jihlava).
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Křížanov (Aeroklub Křížanov, o.s.) vzdáleno cca 22,5 km. Veřejné vnitrostátní letiště Medlánky (Aeroklub Brno - Medlánky, o.s. vzdáleno 22,9 km. Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Brno - Tuřany (Letiště Brno a.s.) cca 32,5 km. Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Praha Ruzyně (Letiště Praha, s.p.) cca 176 km.
Lodní doprava: Veřejný přístav Kolín ( Střední Labe - Mělník - Toušeň - Chvaletice) vzdálen cca 120,5 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - Vodovodní sít v již zastavěném území obce - podél hlavních komunikací obce. Kanalizace - Stávající kanalizace prochází podél západního okraje rozvojové plochy. Nejbližší kanalizace od jižní část rozvojové plochy v ulici nádražní.
Zásobování energiemi: Elektřina - vedení VN prochází podél západního okraje rozvojové plochy. Plyn - vedení STL v zastavěném území obce podél hlavních komunikací. Vedení VTL prochází cca 200 m od východního okraje rozvojové plochy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz