Náměšť nad Oslavou - rekreace

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:47,7 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Plocha je situována při severním okraji města Jihlava, rozprostírá se podél jižního břehu řeky Oslava.
Popis funkční náplně polohy: Plochy určené pro funkce rekreace - zejména hromadnou rekreaci, doplňkovou plochou je plocha dalších druhů občanského vybavení.
Popis stavu přípravy: Lokalita má nulové procento zastavěnosti. Evidováno jako orná půda.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení VN, ochranné pásmo lesa, pásmo zvláštní povodně pod vodním dílem Dalešice, Mostiště.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Náměšť nad Oslavou - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Kraj Vysočina Kód kraje: CZ063
ORP:Náměšť nad Oslavou Kód ORP:6107
Obec: Náměšť nad Oslavou Kód obce: 591211
Stavební úřad: Městský úřad Náměšť nad Oslavou

Doprava

Silnice: Jižní část lokality (plocha občanského vybavení) je přímo zpřístupněna komunikací Ocmanická. Lokality je vzdálena cca 800 m severně od silnice I/23. Dálnice D1 je vzdálena cca 8,5 km.
Železnice: Nejbližší vlaková stanice - Náměšť nad Oslavou - trať č. 240 (Brno - Jihlava) se nachází cca 1,3 km od rozvojové plochy.
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Křížanov (Aeroklub Křížanov, o.s.) vzdáleno cca 17 km. Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Brno - Tuřany (Letiště Brno a.s.) cca 40,7 km. Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Praha Ruzyně (Letiště Praha, s.p.) cca 167,5 km.
Lodní doprava: Veřejný přístav Kolín ( Střední Labe - Mělník - Toušeň - Chvaletice) vzdálen cca 113 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - Stávající vodovodní řád se nachází při jižním okraji lokality (plochy určené pro občanské vybavení). Kanalizace - Stávající síť kanalizačních stok cca 300m od rozvojové plochy.
Zásobování energiemi: Elektřina - nadzemní vedení VN prochází skrz lokalitu.Rozvodna (vedení VVN) cca 550 m od jižního okraje plochy určené při rekreaci. Plyn - STL plynovod se nachází v již zastavěném území obce - podél plochy určené pro občanskou vybavenost.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz