Dobruška - severovýchod

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:12,5 ha
Funkce využití plochy:smíšená vybavenost
Popis geografické polohy: Plocha se nachází cca 1 km severovýchodně od centra města, severní hranici tvoří Brtevský potok, západní harnici komunikace I/14 a východní hranici II/298.
Popis funkční náplně polohy: Plocha je funkčně stanovena jako smíšená zóna živnostensko obytná (nerušivé provozy).
Popis stavu přípravy: Výstavba na ,,zelené louce", zatím nebylo započato s přípravou na výstavbu, plocha evidována jako orná půda.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo (OP) vodovodu, kanalizace, plynovodu, elektrovedení, teplovodu a OP silniční komunikace I/14, vyjmutí parcel ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územní plán města Dobruška, Územně analytické podklady ORP Dobruška - 2008

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Královéhradecký kraj Kód kraje: CZ052
ORP:Dobruška Kód ORP:5202
Obec: Dobruška Kód obce: 576271
Stavební úřad: Městský úřad Dobruška

Doprava

Silnice: Plochu lze napojit na komunikaci I/14 (Česká Třebová - Rychnov nad Kněžnou - Náchod) s níž přímo sousedí, výhodné dopravní napojení na příměstský a transitní komunikační skelet.
Železnice: Od žst. Dobruška, ležící na železniční traťi č. 028 (Opočno pod Orlickými horami - Dobruška), je lokalita vzdálena cca 1,5 km.
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Jaroměř - 15 km.
Lodní doprava: Labská vodní cesta (Pardubice) - Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, nejbližší veřejný přístav Týnec nad Labem vzdálený zhruba 60 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - napojení na stávající vodovod vedoucí v ulici Fr. Kupky nebo v ul. Provozská, plánovaná rekonstrukce stávajícího vodovodu na DN200, předpoklad nového zasíťování lokality, potřeba výstavby nového vodojemu Dobruška - Doly. kanalizace - předpokládané napojení stávající řad v ul. Fr. Kupky a Provozská, návrh zasíťování lokality splaškovou i dešťovou kanalizací.
Zásobování energiemi: Elektřina - cca 0,1 km západně od lokality je umístěna stávající trafostanice Obchvat. Plyn - možnost napojení na plynovod STL vedoucí souběžně s komunikací I/14, návrh nového zasíťování. Teplo - předpoklad napojení lokality na teplovod cca 0,3 km.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz