Holešov

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:35,8 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází na severovýchodním okraji města. Mezi ulicemi 6. května, Přerovskou a na jihu je ohraničena řekou Rusavou a stávajícími rodinnými domy. Lokalitu půlí silnice II. třídy.
Popis funkční náplně polohy: Celá lokalita je určená pro bydlení - v rodinných domech.
Popis stavu přípravy: Lokalita se v současné době nepřipravuje na výstavbu. Plocha je využívána k zemědělským účelům.
Popis územních limitů: Limitem je nadzemní elektrické vedení VVN, které protíná dvakrát lokalitu, je třeba respektovat jeho ochranné pásmo.
Zdroj informací: Územní plán města Holešov - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Zlínský kraj Kód kraje: CZ072
ORP:Holešov Kód ORP:7202
Obec: Holešov Kód obce: 588458
Stavební úřad: Městský úřad Holešov

Doprava

Silnice: Silnice I. třídy I/55 procházející Hulínem je vzdálená 9 km po silnici II. tř. Nejbližší EXIT dálnice D1 Kroměříž je vzdálený 13 km, napojením ze silnice I/47 před Kroměříží.
Železnice: Nejbližší železniční stanicí je Holešov ve vdálenosti 800 m na trati č.303 Kojetín - Hulín - Val. Meziříčí, která se v Hulíně napojuje na celostátní trať č. 330 Přerov - Břeclav - (Rakousko).
Letiště: Mezinárodní letiště Kunovice je vzdálené 49 km, mezinárodní letiště Brno - Tuřany 82 km.
Lodní doprava: Morava - Baťův kanál pouze pro rekreační plavbu, nejbližší přístav Spytihněv - vzdálenost 32 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - Vodovodní řad je veden téměř po celém jižní okraji plochy od stávající zástavby. Kanalizace - kanalizační stoka vede stávající zástavbou, po jižním okraji plochy.
Zásobování energiemi: Elektřina - Přes lokalitu probíhá dvojí nadzemní vedení VN, a po jižním okraji vede podzemní vedení NN. Plyn - Plynovod je veden po jižní okraji plochy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz