Kroměříž - U Zachara

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:20,5 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází na jižním okraji města, v místní části U Zachara. Leží mezi ulicí Havlíčkovou a Osvoboditelů. V blízkosti areálu nemocnice. Leží na hranici k. ú. Kroměříž s k. ú. Vážany.
Popis funkční náplně polohy: Celá rozvojová lokalita je určena pro bydlení - v rodinných domech a smíšené bydlení vč. bytových domů.
Popis stavu přípravy: Lokalita se v současné době nijak nevyvýjí ani nepřipravuje na výstavbu. Plocha je využívána k zemědělským účelům.
Popis územních limitů: Okrajem lokality veden VTL plynovod. Část lokality leží v I. třídě ochrany zemědělské půdy. Na severní části lokality se nachází nevýhradní evidované ložisko nerostných surovin.
Zdroj informací: Územní plán města Kromeříže - 2008

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Zlínský kraj Kód kraje: CZ072
ORP:Kroměříž Kód ORP:7203
Obec: Kroměříž Kód obce: 588296
Stavební úřad: Městský úřad Kroměříž

Doprava

Silnice: Silnice I. třídy I/47 je vzdálená 3 km přes centrum města. Dálnice D1 je vzdálená 2,6 km (EXIT 258 Kroměříž).
Železnice: Nejbližší železniční stanicí je Kroměříž ve vdálenosti 2,3 km na trati č. 303 Kojetín - Hulín - Val. Meziříčí.Ve vzdálenosti 2,5 km je také žel. stanice Kotojedy na lokální trati č. 305, která se v Kroměříži napojuje na trať č. 303. Napojení na mezinárodní trať č. 330 v Hulíně.
Letiště: Nejbližší letiště pro mezinárodní dopravu jsou Kunovice vzdálené 48 km. Nejbližším mezinárodním letištěm je Brno - Tuřany vzdálené 67 km.
Lodní doprava: Morava - Baťův kanál pouze pro rekreační plavbu, nejbližší přístav Spytihněv - vzdálenost 30 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - vodovodní řad je veden po okraji plochy a částečně v její severní části. Kanalizace - Nejbližšší kanalizační stoka je vedena na sídlišti na severovýchodním okraji lokality a na severu v areálu nemocnice.
Zásobování energiemi: Elektřina - Energetická síť je vedena po sousedním sídlišti a po jeho okraji vede také kabelové elektrické vedení VN 10kV. Plyn - NTL plynovod vede pouze po sousedním sídlišti. Po severním okraji plochy vede trasa VTL plynovodu.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz