Rožnov p. Radhoštěm - Balkán, Na Drahách

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:28,1 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita leží v místní části Kramolišova, na jižním okraji města, na svazích nad městem. Plynule navazuje na stávající zástavbu. Nachází se na rozhraní k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a k. ú. Tylovice. Jedná se o dvě plochy rozdělené komunikací.
Popis funkční náplně polohy: Celá rozvojová lokalita je určena pro individuální bydlení v rodinných domech.
Popis stavu přípravy: Na části lokality již započala výstavba. V současnosti je zastavěno cca 30 % z celkové rozlohy lokality. Ostatní plochy jsou bud ve fázi přípravy na výstavbu, nebo jsou využívány jako louky.
Popis územních limitů: Celé území se nachází ve IV. zóně chráněné krajinné oblasti Beskydy. Zárověn se nachází v oblasti NATURY 2000. Limitem v lokalitě je nadzemní elektrické vedení VN 22kV.
Zdroj informací: Územní plán města Rožnov pod Radhoštěm - 2002

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Zlínský kraj Kód kraje: CZ072
ORP:Rožnov pod Radhoštěm Kód ORP:7206
Obec: Rožnov pod Radhoštěm Kód obce: 544841
Stavební úřad: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

Doprava

Silnice: Silnice I. třídy I/35 (Hranice - Val. Meziříčí - Rožnov. p. Rad. - Slovensko) je vzdálená 1,7 km od lokality, napojení v centru města. Silnice I/58 (Rožnov p. Rad. - Frenštát. P. Rad. - Ostrava) je vzdálená 3 km.
Železnice: Železniční stanice Rožnov p. Radhoštěm je vzálená cca 1,7 km od lokality. Leží na trati č. 281 Rožnov - Val. Meziříčí, kde se napojuje na mezinár. Trať č. 280 Hranice - Val. Meziříčí - Vsetín - Půchov (SK).
Letiště: Nejbližší letiště pro mezinárodní dopravu je Ostrava - Mošnov, vzálené 32 km.
Lodní doprava: Morava - Baťův kanál pouze pro rekreační plavbu, nejbližší přístav Spytihněv - vzdálenost 78 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - vodovodní řad je zaveden na hranici lokality z ulice Kramolišov a Hrnířská a částečně i do samotné lokality. Kanalizace - Stoka splaškové kanalizace je přivedena ulicemi Hrčířskou a Kramolišovem až do lokality.
Zásobování energiemi: Elektřina - kabelové vedení NN je vedeno do lokality ulicemi Hrnčířská a Kramolišov. Lokalitu půlí nadzemní vedení VN 22kV. Plyn - STL plynovod vede ulicemi Hrnčířskou a Kramolišov až do lokality.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz