Holešov - Dolní podubí

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:20,4 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází na východním okraji města v místní části Dolní podubí. Ze tří stran je ohraničena ulicemi Osvobození, Sadová a Bezručova. Navazuje na stávající zástavbu.
Popis funkční náplně polohy: Celá rozvojová lokalita je určená pro bydlení - v rodinných domech.
Popis stavu přípravy: Většina z celkové rozlohy je v současnosti nezastavěná, na části probíhají přípravné práce. Zástavba probíhá v centrální a jižní části lokality. Dosud je využito cca 15 % rozvojového území.
Popis územních limitů: Lokalitou prochází nadzemní elektrické vedení VVN, je třeba respektovat jeho ochranné pásmo. Celá plocha se nachází ve II. Třídě ochrany zemědělské půdy.
Zdroj informací: Územní plán města Holešov - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Zlínský kraj Kód kraje: CZ072
ORP:Holešov Kód ORP:7202
Obec: Holešov Kód obce: 588458
Stavební úřad: Městský úřad Holešov

Doprava

Silnice: Silnice I. třídy I/55 procházející Hulínem je vzdálená 10 km po silnici II. tř. Nejbližší EXIT dálnice D1 Kroměříž je vzdálený 14 km, napojením ze silnice I/47 před Kroměříží.
Železnice: Nejbližší železniční stanicí je Holešov ve vdálenosti 1500 m na trati č. 303 Kojetín - Hulín - Val. Meziříčí, která se v Hulíně napojuje na celostátní trať č. 330 Přerov - Břeclav - (Rakousko).
Letiště: Mezinárodní letiště Kunovice je vzdálené 49 km, mezinárodní letiště Brno - Tuřany 82 km.
Lodní doprava: Morava - Baťův kanál pouze pro rekreační plavbu, nejbližší přístav Spytihněv - vzdálenost 32 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - Je veden po okrajích lokality a vod. řad je přiveden do centrální části. Kanalizace - kanalizační stoka vede po jižním a západním okraji plochy a je vybudována v centrální části.
Zásobování energiemi: Elektřina - energetická síť je vedena po jižním a západním okraji plochy a v její centrální části. Pře část lokality vede nadzemní vedení VN 10kV. Plyn - STL plynovod vede pouze po zádadním okraji a je zaveden i do centrální části plochy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz