Letiště Tchořovice

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:130 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Lokalita je situována v rybniční krajině jižně od obce Tchořovice, východním koncem se bezprostředně dotýká zastavěného území obce. Letiště přetíná silnici II/174 Lnáře - Horažďovice.
Popis funkční náplně polohy: Na ploše bývalého vojenského záložního letiště se počítá s využitím pro sportovní letiště, letiště pro balóny a vzducholodě, případně zařízení na využití obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaická elektrárna).
Popis stavu přípravy: Lokalita se zatím nepřipravuje. V současnosti je letiště nevyužíváno a uzavřeno. Letiště je v majetku obcí Tchořovice a Kadov, které připravují změny územních plánů na základě územní studie letiště Tchořovice, která prověřuje varianty využití letiště.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo (OP) silnice II. třídy, hluková zátěž z provozu letiště. Výstavba nové distribuční sítě v případě vybudování fotovoltaické elektrárny může představovat problémy z hlediska ochrany přírody a krajiny a majetkových vztahů.
Zdroj informací: rozpracované Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje - 2009, Územně analytické podklady ORP Blatná - 2008, letiště - územní studie, připravované změny územních plánů Tchořovice a Kadov.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihočeský kraj Kód kraje: CZ031
ORP:Blatná Kód ORP:3101
Obec: Kadov, Tchořovice Kód obce: 536598, 551180
Stavební úřad: Městský úřad Blatná

Doprava

Silnice: Plochu letiště protíná silnice II/174 Milín - Březnice - Velký Bor. Silnice I/20 Bečov nad Teplou - Plzeň - Písek - České Budějovic leží cca 0,2 km od lokality.
Železnice: V blízkosti lokality prochází železniční trať č. 191. Žst. Tchořovice leží cca 1 km od lokality.
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Strakonice - cca 30 km, veřejné vnitrostátní (neveřejné mezinárodní) letiště České Budějovice - cca 84 km, mezinárodní letiště Praha - Ruzyně - cca 110 km.
Lodní doprava: Vltavská vodní cesta Mělník - Praha - Slapy, nejbližší veřejný přístav Radotín - cca 85 km. Výhledově (po r. 2015) splavnění Slapy - České Budějovice s koncovým přístavem České Budějovice - cca 77 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Pitná voda - zásobování vodou lze řešit využitím vodních zdrojů v Tchořovicích (počítá se s realizací veřejného vodovodu), napojením na vodárenskou soustavu Jižní Čechy nebo vyhledáním nového vlastního zdroje; Kanalizace - obec Tchořovice má kanalizaci, počítá se s realizací ČOV, na letišti se předpokládá vybudování oddílné kanalizace.
Zásobování energiemi: Elektřina - lokalitou prochází kabel NN, který pokrýval potřeby provozu letiště, v případě realizace fotovoltaické elektrárny bude třeba vybudovat vzdušné vedení 22kV nebo 110kV (v závislosti na výkonu zařízení) pro vyvedení výkonu do distribuční sítě; Plyn - možnost napojení v bezprostřední blízkosti lokality.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz