Lyžařský areál Smrčina

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:960,6 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Lokalita je situovaná na hranicích s Rakouskem, na hřebeni hor Smrčina (1 338 m n.m.) a Hraničník (1 283 m n.m.) ve vazbě na rakouský lyžařský areál Hochficht. Lokalita leží v I. zóně národního parku Šumava.
Popis funkční náplně polohy: Sportovně rekreační plocha je určena pro potencionální lyžařský areál, jejíž zásadní koncepční řešení spočívá v propojení se stávajícím rakouským lyžařským areálem Hochficht a využitím i pro běžkařský sport a v letním období pro turisty a případně i cyklisty (horská kola), čímž může vzniknout ve střední Evropě výjimečný a unikátní areál.
Popis stavu přípravy: Záměr je vymezen v rozpracovaných ZÚR JK, ve Strategii rozvoje města Horní Planá a v přehledu velkých projektů Jihočeského kraje. Podmínkou pro realizaci areálu je úprava hranic NP Šumava nebo výjimka z podmínek stanovených pro území NP, které vylučují výstavbu zařízení sjezdového lyžování.
Popis územních limitů: Ochrana přírody a krajiny - lokalita leží v I. zóně národního parku Šumava. Podmínkou pro realizaci areálu je úprava hranic NP Šumava nebo výjimka z podmínek stanovených pro území NP, které vylučují výstavbu zařízení sjezdového lyžování.
Zdroj informací: rozpracované Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje - 2009, dokumentace Stategie rozvoje města Horní Planá, dokumentace Jihočeského kraje - Přehled velkých projektů

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihočeský kraj Kód kraje: CZ031
ORP:Český Krumlov, Prachatice Kód ORP:3103, 3109
Obec: Horní Planá, Nová Pec Kód obce: 545511, 550451
Stavební úřad: Městský úřad Horní Planá, Městský úřad Volary

Doprava

Silnice: Lokalita je zpřístupněna silnicí III/1632 Nová Pec - Želnava, která se napojuje na silnici I/39 (I/3) - Český Krumlov - (I/4) cca 5,5 km od lokality.
Železnice: Rozpracované ZÚR JK navrhují nové železniční propojení Šumavské elektrické dráhy v úseku Nová Pec - LA Smrčina ze stávající železniční trati č. 194, která leží cca 2,5 km od sledované lokality. Nejbližší stávající žst. Nová Pec leží cca 3 km od lokality.
Letiště: Nejbližší veřejné vnitrostátní letiště Strunkovice nad Blanicí - cca 50 km, veřejné vnitrostátní (neveřejné mezinárodní) letiště České Budějovice - 60 km, mezinárodní letiště Praha - Ruzyně - cca 200 km.
Lodní doprava: Vltavská vodní cesta Mělník - Praha - Slapy, nejbližší veřejný přístav Radotín - cca 175 km. Výhledově (po r. 2015) splavnění Slapy - České Budějovice s koncovým přístavem České Budějovice - cca 70 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Pitná voda - v okolí lokality je vodovod vybudován v sídle Nová Pec (3 km); Kanalizace - v okolí lokality je vybudována v sídle Nová Pec.
Zásobování energiemi: Elektřina - vzdušné vedení 22kV prochází cca 1 km od sledované lokality; Plyn - v okolí lokality není možnost napojení na plynovod.

Mapa

c:\risweb\risadm\files\images\mapy\rozvojove_plochy/o_JHC_R_03.jpg
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz