Lázně Domanín

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:31,1 ha
Funkce využití plochy:zdravotní, sociální vybavenost
Popis geografické polohy: Lokalita je situována cca 1 km jižně od Třeboně, na území obce Domanín. Je vymezena při silnici II/155, v prostoru mezi rybníkem Svět a Opatovickým rybníkem.
Popis funkční náplně polohy: Plocha je určena pro lázeňský komplex s navazujícím lesoparkem, včetně ubytovací zařízení se službami.
Popis stavu přípravy: Lokalita se zatím nepřipravuje. Jedná se o nezastavěné, převážně zemědělsky využívané plochy.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo (OP) nadzemního elektrického vedení 22kV a silnice II. třídy. Možné střety s ochranou přírody a krajiny - lokalita se nachází v cráněné krajinné oblasti Třeboňsko, v chráněné oblasti přirozené akumulace vod a v bezprostřední blízkosti NATURA 2000 - ptačí oblast.
Zdroj informací: rozpracované Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje - 2009, Územně analytické podklady ORP Třeboň - 2008, Územní plán obce Domanín

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihočeský kraj Kód kraje: CZ031
ORP:Třeboň Kód ORP:3114
Obec: Domanín Kód obce: 562840
Stavební úřad: Městský úřad Třeboň

Doprava

Silnice: Lokalita je přímo napojena na silnici II/155 Třeboň - I/39. Silnice I/24 Veselí nad Lužnicí - Třeboň - Rakousko a silnice I/34 (E551) České Budějovice - Svitavy jsou ve vzd. cca 3,5 km.
Železnice: V blízkosti lokality prochází železniční trať č. 226. Žst. Třeboň lázně je vzdálena cca 2,5 km, žst. Třeboň je vzdálena cca 4 km.
Letiště: Veřejné vnitrostátní (neveřejné mezinárodní) letiště České Budějovice - cca 35 km, mezinárodní letiště Praha - Ruzyně - cca 170 km.
Lodní doprava: Vltavská vodní cesta Mělník - Praha - Slapy, nejbližší veřejný přístav Radotín - cca 150 km. Výhledově (po r. 2015) splavnění Slapy - České Budějovice s koncovým přístavem České Budějovice - cca 35 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Pitná voda - napojení na vodovodní řad obce Domanín (délka řadu cca 1,2 km); Kanalizace - napojení výtlačným řadem na kanalizační síť Třeboně (délka řadu cca 2,35 km).
Zásobování energiemi: Elektřina - možnost napojení na nadzemní vedení 22kV v bezprostřední blízkosti lokality; Plyn - možnost napojení na rozvod plynu v Třeboni cca 1 km od lokality.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz